Iedereen profiteert ervan als wij de slavernij aan armoede afschaffen

ONDERWERPEN: Alleen het ego houdt de splitsing tussen rijke en arme naties in stand – controle op immigratie is grotendeels oneerlijk – als teveel mensen arme landen verlaten, hoe kunnen die dan ooit groeien? – niet acceptabel dat 2/3 van de wereld in armoede leeft – armoede is een vorm van slavernij – de manipulatie door de machtselite – meer overvloed scheppen in plaats van de rijkdom opnieuw distribueren – iedereen profiteert ervan als arme naties de armoede ontstijgen

Vraag: Ik, als iemand uit Zuid Amerika, maak mij zorgen over de nieuwe wetten die de Europese Unie nu heeft voor alle illegale immigranten en ik vraag me af wat er gaat gebeuren, de relatie tussen de regeringen in Zuid Amerika, in Afrika en de Europese Unie. Ik maak mij zorgen over wat er gaat gebeuren met de mensen uit Zuid Amerika en Afrika die naar Europa gaan en zij hebben de arbeiders nodig om de klussen te doen die zij zelf niet willen doen. En wat gebeurt er met deze mensen als men die 18 maanden in de gevangenis zet en hen niet toestaat om vijf jaar terug te keren naar Europa?

Ik heb het gevoel dat het oneerlijk is dat de Europese Unie dit doet met alle illegale mensen die naar hun landen komen. Ik heb het gevoel dat ze andere wetten moeten maken of manieren moeten vinden om de mensen te helpen met hun bezorgdheid dat er niet genoeg voedsel voor iedereen op de wereld is. Waarom geven ze deze mensen die naar hun landen komen niet alle hulp om betere technologie te gebruiken om hun eigen landen te ontwikkelen en voedsel voor iedereen en ik vraag me af waarom doen ze dit allemaal?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain door Kim Michaels:

Wanneer je naar de huidige omstandigheden op de wereld kijkt – en de ongelijkheid tussen de rijke landen in Europa en Noord-Amerika en de arme landen in andere delen van de wereld – zie je duidelijk dat dit alleen maar uit het ego kan ontstaan – de onevenwichtigheid van het ego, de onverschilligheid voor wat er gebeurt met andere mensen zolang hij zijn eigen privileges maar heeft en zijn levensstijl, zich veilig voelt in zijn eigen kleine wereldje dat hij voor zichzelf heeft geschapen. Omdat de rijke naties een wereld voor zichzelf hebben geschapen waarin ze in materieel opzicht comfortabel leven en daardoor past het hen beter om te negeren dat hun broeders en zusters in andere delen van de wereld onder de armoedegrens leven.

Wat je dus ziet bij de vaststelling van immigratiewetten is dat het ego, het collectieve ego, nu inderdaad bang wordt dat de toestroom van mensen te veel wordt en dat zij bepaalde rechten eisen en de voorrechten en de overvloed afpakken. En dus is de gebrekkige reactie van het ego altijd dat hij de rem erop zet, er met angst op reageert en de toestroom stopt die zoals je aangaf oorspronkelijk werd gecreëerd om arbeid te importeren voor lagere lonen dan de mensen in de rijke landen willen werken.

En dus, ja, inderdaad, het is grotendeels oneerlijk. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat de Verenigde Staten of Europa de deur open moeten zetten voor onbeperkte immigratie, want het is niet de visie op lange termijn voor de Gouden Eeuw dat de mensen in groten getale van arme landen naar rijke landen emigreren. Want wat je zou zien als er onbeperkte immigratie zou zijn – en wat je ook al bij de huidige immigratiewetten vooral in de Verenigde Staten ziet – is dat het vaak de mensen zijn die, óf de beste opleiding hebben gehad, óf het meeste initiatief tonen om uit hun arme land verhuizen op zoek naar een beter leven in een ander land, ook al is dat een moeilijke stap voor iemand.

En als onbeperkte immigratie werd toegestaan, dan zouden de arme landen verstoken blijven van de mensen die het initiatief nemen en opgeleid waren om die landen vooruit en dichter bij een Gouden Eeuw te brengen. En dus begrijp je wel dat we natuurlijk een zekere balans moeten vinden en de mensen die duidelijk verblind zijn door hun ego, zullen niet altijd de optimale balans vinden en daarom zullen ze soms wetten aannemen die te beperkend zijn en andere keren misschien wetten aannemen die te liberaal zijn om immigratie toe te staan.

Maar wat er echt moet gebeuren, is dat je oproepen moet doen om boven dit probleem te gaan staan om het bewustzijn te verhogen dat het niet haalbaar is, het niet acceptabel is, voor het collectieve bewustzijn van de mensen in de rijke landen dat 2/3 van de bevolking in armoede leeft. Want zoals al eerder gezegd is, was een goed voorbeeld van hoe het verhogen van het bewustzijn tot fysieke veranderingen geleid heeft, de afschaffing van de slavernij, toen het een meerderheid van in ieder geval de wetgevers in bepaalde landen ineens duidelijk werd dat het niet langer aanvaardbaar voor hen was om andere mensen te behandelen alsof ze een stuk eigendom waren die als slaaf kon worden gehouden, omdat zij niet uit eigen initiatief, door hun eigen toedoen, hun positie konden veranderen en overwinnen dat ze slaaf waren.

En daardoor zie je dat de huidige situatie waarin 2/3 van de mensen onder de armoedegrens leeft, een andere vorm van slavernij is, maar dan van economische slavernij waardoor ze in veel gevallen niet fysiek de kans krijgen om werkelijk die slavernij, die economische slavernij, die slavernij aan armoede, te ontstijgen. Hoeveel initiatief ze ook bereid zijn te tonen.

En jullie moeten oproepen doen en de visie hebben dat de top tien procent van de mensen in rijke landen het bewustzijn krijgt dat dit voor hen gewoon niet meer acceptabel is en zodoende moeten de rijke landen veranderen, zodat het hun voornaamste doel wordt om alle mensen overal ter wereld een economische kans te geven. Zodat degenen die bereid zijn hun talenten te vermenigvuldigen, een eerlijke opbrengst van de vruchten van hun arbeid en initiatieven kunnen oogsten en je dan een positieve spiraal begint op te bouwen om armoede te overwinnen en het overvloedige leven aan iedereen te brengen.

Maar dit vraagt van jullie dat je oproepen doet en de visie hebt dat de top tien procent van de meest spiritueel bewuste mensen de manipulatie en de leugens van de machtselite beginnen te doorzien. Want de manipulatie door de machtselite houdt de huidige omstandigheden dat heel veel mensen in armoede leven, echt in stand. Want de machtselite in de rijke landen zijn, door hun blindheid en hebzucht, bang dat als er economische kansen aan mensen in arme landen zouden worden gegeven, dan een herschikking van rijkdom zou moeten komen, zodat zij hun weelde, hun privileges en hun macht zouden verliezen.

En het is waar dat zij hun privileges en hun macht zouden verliezen – zeker omdat er geen tegenstelling tussen rijk en arm meer zou zijn die het zou laten lijken dat de rijken echt heel erg rijk zijn. Maar in plaats daarvan zou er meer overvloed naar dit materiële rijk worden gebracht, zodat meer mensen meer overvloed krijgen.

En als je naar de situatie in de rijke landen van tegenwoordig kijkt en die vergelijkt met de situatie van de feodale samenlevingen van het middeleeuwse Europa, zie je dat het in die tijd leek alsof de machtselite heel rijk was vergeleken met de gemiddelde persoon die in mistroostige armoede leefde. Maar als je de rijkdom van de feodale heren vergelijkt met de rijkdom die veel meer mensen tegenwoordig hebben, zie je dat de feodale heren in feite niet zo rijk waren. In werkelijkheid waren ze veroordeeld om in vochtige, tochtige kastelen te wonen die hun leven bekortten en hen een nogal somber bestaan gaven vergeleken met de maatstaf van tegenwoordig.

Dus begrijp je wel dat de top tien procent en de tachtig procent van de bevolking moeten worden opgevoed om te erkennen dat als de economische kansen voor alle mensen over de hele wereld worden uitgebreid, iedereen ervan profiteert – behalve een heel kleine elite die fanatiek probeert hun bevoorrechte posities vast te houden. Maar die posities zijn gewoon relatief en daardoor kun je, als je eenmaal voorbij de relativiteit ziet, zien dat het niet acceptabel is voor de meerderheid van de bevolking dat het de elite mogelijk wordt gemaakt om hun huidige positie te handhaven, omdat twee-derde van de wereldbevolking feitelijk veroordeeld is tot een leven beneden de armoedegrens en zelfs de meerderheid van de bevolking in de rijke landen een lagere levensstandaard heeft dan de levensstandaard voor de Gouden Eeuw.