Lach om de duivel — en jezelf!

ONDERWERPEN: We hebben nooit gewild dat onze studenten zichzelf al te serieus nemen – Neem de duivel niet al te serieus – Ik ben dankbaar voor de rozenkranswake – Ervaar ware vrijheid – Een voorproefje van de hemel op aarde

Geascendeerde Meester El Morya, 28 maart 2005

Een straaltje vrolijkheid is nodig op aarde. En o wat zijn wij blij, wanneer wij niet voor dat straaltje hoeven te zorgen, maar wanneer jullie dat zelf kunnen doen. Want dat willen wij graag zien gebeuren, zodat wij ons kunnen terugtrekken, zodat Saint Germain en Jezus en ik in Darjeeling gezellig bij het haardvuur kunnen zitten praten en ons niet hoeven te bekommeren over het instrueren van onze studenten om van alles en nog wat te doen, omdat wij weten dat jullie innerlijk hebben herkend wie jij bent en waarom jij hier bent. En jullie op eigen innerlijke kracht verder kunnen en wij niet meer nodig zijn.

Dit is de ware vreugde van elke leraar: de student op dat punt te brengen dat ze geen leraar meer nodig hebben. Dat is onze beloning. Daar zijn wij naar op zoek. We zijn niet op zoek naar mensen die in de kerk zitten en de leringen en het pad zo serieus opvatten dat ze denken dat zij al die dingen in de buitenwereld moeten doen en denken dat de wereld zo’n serieuze plek is en de omstandigheden zo onheilspellend en drukkend of jij, tenzij je een uitgestreken gezicht trekt, het juiste niet doet.

En hoe vaak zie je dit niet in christelijke kerken? En hoe vaak hebben jullie dit zelfs kunnen zien in spirituele organisaties? Ik zou de vraag of God gevoel voor humor heeft voor eens en voor altijd willen beantwoorden. Hij heeft inderdaad gevoel voor humor; hoe heeft hij jullie anders ooit kunnen scheppen?

Neem de duivel niet al te serieus
En wat betreft al het gebedswerk en al het serieuze werk dat gedaan kan worden – en dat moet zeker gebeuren, en wij prijzen jullie voor die inspanning – kan ik jullie vertellen dat er in enkele ogenblikken met gelach bij het samenkomen, je heel veel kunt transmuteren dat er letterlijk uren en uren bidden of decreten of rozenkransen opzeggen voor nodig zijn om hetzelfde effect te bereiken. Omdat Thomas More, die één van mijn vorige levens was, heeft gezegd: “De duivel, die arrogante geest, kan het niet verdragen dat er met hem gespot wordt.”

En hoe waar is die uitspraak. De duivel neemt zichzelf erg serieus. Hij gelooft dat hij de allerbelangrijkste persoon in het universum is en dat iedereen hem serieus moet nemen. Dus wanneer iemand laat zien dat hij niet bereid is de duivel serieus te nemen en niet bereid is aan het bewustzijn van ondergang en verderf mee te doen en niet denkt dat de aarde naar de hel gaat, laat men wel het allergrootste gebrek aan respect voor de duivel zien door hem en zijn illusies gewoon uit te lachen die hij jullie probeert op te dringen. En dus zal de duivel zich terugtrekken en als jullie blijven lachen, zal hij zich van deze planeet terugtrekken.

Ik ben dankbaar voor de rozenkranswake
En mijn hart stroomt over van liefde voor jullie die hier bijeen zijn gekomen op deze bijeenkomst, die het hoogste punt op de piramide heeft geplaatst die gedurende de wake van de Rozenkrans voor Gods Wil werd opgebouwd. Als vertegenwoordiger van de Wil van God voor de aarde ben ik waarachtig oneindig en eeuwig dankbaar. Ik heb de wil van God al heel lang lief. Ik heb die met zo’n passie, met zo’n vreugde, lief. En er is geen grotere vreugde voor mij dan degenen te zien die hun tijd vol toewijding aan Gods wil doorbrengen.

Ik ben zo dankbaar voor deze rozenkrans en voor degenen die hem opgezegd hebben. En ik zeg opnieuw, als je toegewijd bent aan wil van God en zijn vertegenwoordiger El Morya hebt, neem het dan op je om deze rozenkrans af en toe op te zeggen. Negeer de wakes niet, waarvoor jullie gevraagd zijn, maar vergeet de rozenkrans van Gods Wil niet. Omdat Gods wil echt is dat al het leven vrij van de illusies is die door de antigeest en de antiwil zijn gecreëerd en die je naar beneden proberen te trekken in plaats van je naar de vreugde en de vrijheid van God op te trekken.

Jullie hebben echte vrijheid ervaren
En wat jullie nu net hebben ervaren, door jullie hart met elkaar te delen zonder het ego, zonder pretenties, zonder persoonlijke agenda, maar enkel het vrijelijk delen van je hart wat op een natuurlijke manier heeft geleid tot gelach en vreugde – dat is wat God op aarde wenst te zien. En ik kan je verzekeren dat wij – meestal – op die manier in de hemel leven.

We zijn vreugdevol. We zijn vrij. En enkel op bepaalde tijden moeten wij even serieus zijn en dat is als we bedenken hoe wij onze niet geascendeerde broeders en zusters kunnen helpen te voorkomen dat ze zich opblazen door een of andere technologie en een of andere dwaasheid van het ego-bewustzijn. Dan kunnen we wel eens wat serieuzer worden.

Ik feliciteer jullie met dit samenkomen, met dit samen Zijn. Ik feliciteer allen overal ter wereld die aan deze wake hebben meegedaan en allen die begonnen zijn Moeder Maria’s rozenkransen op te zeggen. Ik feliciteer degenen in Rusland die aan de wake van de Rozenkrans voor Rusland hebben deelgenomen. Jullie hebben geweldig werk verricht voor een land dat mij altijd na aan het hart heeft gelegen.

Ik feliciteer jullie in Zuid Amerika die je op deze rozenkransen hebben toegelegd. Dit is geweldig werk.

En het is gemakkelijk om te zeggen: “Welnu, wat voor belang heeft het voor de wereld? De wereld is zo groot. De wereldproblemen zijn zo ernstig dat zij onoverkomelijk lijken.” Maar dat gevoel dat de wereld zo’n serieuze plek is, is echt allemaal een illusie die door de duivel zelf en allen die hem steunen, is bedacht. En zo nu en dan is het heel gezond om eens goed om de duivel te lachen en te weigeren in het net van ernst te worden getrokken dat als een zwarte wolk boven deze planeet hangt. Het leven is echt vol vreugde. Het leven is de stromende vreugde die altijd een weg om ieder obstakel heen vindt. En als er geen weg om het obstakel heen is, dan gaat het er dwars doorheen en lost het obstakel daarbij op.

Een voorproefje van de hemel op aarde
Ik vraag jullie te bedenken dat hoewel jullie voor deze bijeenkomst zijn bijeengekomen, jullie niet op een fysieke locatie in het materiële universum samen zijn gekomen. Jullie hebben letterlijk een poort geopend en jullie zijn door die poort heengegaan, zodat jullie bijeenkomst een stukje hemel op aarde is geweest. Jullie hebben de sluier, de energiesluier, het kwaad zelf tussen hemel en aarde doorboord en jullie hebben een stukje vrijheid geproefd, vrijheid van het menselijke bewustzijn, vrijheid van het ego, waar wij in de hemel van genieten en dat wij jullie op aarde ook gunnen. Wat een planeet kan dit worden, wanneer meer mensen de vrijheid ontdekken om God te ZIJN.

Ik verzegel jullie nu. Ik verzegel deze conferentie en de uitgave van het Licht. Ik verzegel de wake van de Rozenkrans voor Gods Wil. En ik, Morya, zal de energie die bij deze wake is uitgebracht, vermenigvuldigen met het vuur van mijn Diamanten Hart. En daardoor zullen jullie zelfs nog een grotere versnelling zien die echt door de volgende wake van de Rozenkrans van Wijsheid gericht zal zijn, zodat die de mensen overal ter wereld bewust maakt van het feit dat het leven betekenis heeft, dat het leven een bedoeling heeft en dat hun specifieke leven een bedoeling en een goddelijk plan heeft.

En daarom toon ik jullie opnieuw mijn oprechte dankbaarheid en de dankbaarheid van alle geascendeerde meesters en ik vraag jullie erover na te denken dat wij hier bij jullie zijn geweest en dat wij allemaal met Jezus zeggen: “IK BEN bij jullie altijd.” En zoals in het boekje met luchthartige uitspraken gezegd wordt: “Welk deel van altijd begrijp je niet?” Ik neem afscheid van jullie. Het wordt verzegeld.