Heeft een machtselite macht over ons?

ONDERWERPEN: de machtselite kan fysieke macht hebben, maar heeft geen spirituele macht – waarom machtselites niet meteen kunnen worden verwijderd – het oordeel over de machtselite brengen – werken aan het verwijderen van de elite – de afschaffing van de slavernij

Vraag: Wanneer je spreekt over de machtselite, lijkt het alsof die macht over jou heeft. Je kunt dat dan denken. Maar in Key 2 (Master Keys tot Personal Christhood) zeg je dat wat onecht is jou niet kan kwetsen. Ik wil wat meer duidelijkheid hierover.

Antwoord van Geascendeerde Saint Germain door Kim Michaels:

De sleutel is om de essentiële lering te begrijpen over de Bewuste Jij – jij bent wie je denkt dat jij bent. Als jij denkt dat de machtselite echt is – als jij denkt dat zij macht over jou hebben – dan is dat ook zo. Wanneer je erkent dat jij een Spiritueel Wezen bent, dat jij echt bent en dat het dualiteitsbewustzijn niet echt is, dan erken je dat de machtselite geen macht over jou als Spiritueel Wezen heeft. Nu, gezien de omstandigheden op aarde, kan de machtselite fysieke macht over jou hebben – zoals jullie natuurlijk in veel landen hebben gezien, zoals in Nazi Duitsland, de Sovjet Unie en zelfs de zogenaamd ‘vrije’ landen van tegenwoordig – omdat de machtselite van de regering inderdaad, onder het mom van nationale veiligheid, misschien op diverse manieren jullie burgerrechten schendt.

Dus als je bijvoorbeeld naar de Sovjet Unie gaat, zie je dat er veel mensen onrechtvaardig gevangenzitten, omdat men dacht dat zij een gevaar voor de staat opleverden, of om andere redenen. Toch zijn er een paar mensen die beseften dat de regering, de bureaucratie, de machine, geen macht over hun Geest had, hoewel zij fysiek in de gevangenis zaten. En zo zag je ook christenen die vanwege hun religie werden vervolgd – of vele andere mensen door de tijd heen, die vanwege hun geloof vastzaten – dat het heel goed mogelijk is om dit in de Geest te ontstijgen, zelfs al kun je dat niet fysiek ontstijgen.

En waarom kun je dat niet fysiek ontstijgen? Omdat zoals Jezus heeft uitgelegd, er nog geen mensen in de top tien procent zijn die zich tot het niveau van Christusschap hebben verheven, waardoor de specifieke uitvergroting van de machtselite van deze planeet kan worden weggehaald.

En dus zijn er natuurlijk mensen gekomen – die aanboden in landen te incarneren waar de machtselite de fysieke macht heeft om hen gevangen te zetten – om het oordeel over die machtselite op gang te brengen. Want wanneer iemand onrechtvaardig door de regering wordt behandeld en boos wordt of zich onrechtvaardig behandeld voelt, zitten ze nog steeds in het dualiteitsbewustzijn. En dan versterken ze gewoon de dualiteit van de machtselite. Maar wanneer iemand weigert te reageren op deze lagere emoties, maar in plaats daarvan reageert door spiritueler te worden – door de andere wang toe te keren, zoals we al vaak hebben gezegd – dan wordt dat toekeren van de andere wang het oordeel over de machtselite, waardoor hun tijdspanne verkort.

En dan zie je dat wij dan een Alpha- en Omegadaad krijgen, waarbij de Alpha is dat er in het ideale geval mensen in de top tien procent zijn die hun bewustzijn verhogen naar een specifiek niveau van Christusschap. Maar de Omegadaad is dat er mensen zijn die zich vrijwillig naar de plaats begeven waar de klappen vallen, bij wijze van spreken – want het is waarschijnlijk dat ze zullen worden misbruikt door de machtselite en zo het oordeel kunnen brengen, die de tijdsspanne verkort waarin de machtselite door mag gaan.

En wanneer die beide tegelijk werken – zoals ze bij vlagen, maar niet altijd, hebben gedaan – nu dan worden degenen naar het niveau van Christusschap verhoogd, zodat een bepaalde manifestatie van de machtselite kan worden weggehaald. Dit zag je als overduidelijk voorbeeld bij de afschaffing van de slavernij, omdat de elite helemaal niet de bedoeling had om het gratis werk op te geven. Maar niettemin kwam er een moment waarop bepaalde mensen naar dat niveau van Christusschap waren gestegen, waardoor de geascendeerde meesters toen in ieder geval een beetje van het bewustzijn en de wezens die het bewustzijn van slavernij belichamen, konden weghalen.

Daardoor werd het tenminste officieel afgeschaft, hoewel wij nog niet volledig de levensstromen mogen weghalen die nog steeds slavernij bedrijven, ook zelfs tegenwoordig nog. Maar het in ieder geval immens werd gereduceerd en veel meer mensen zijn nu vrij om niet door een machtselite te worden gevangengezet. Want iedereen die ooit eens slaven heeft gehad, was, óf onderdeel van de machtselite, óf had in ieder geval banden met het bewustzijn van de machtselite in die samenleving. Want alleen het bewustzijn van de machtselite kan mensen laten geloven dat het rechtmatig is om andere mensen te bezitten als een stuk bezit.

Dus om het samen te vatten, de machtselite heeft niet meer macht over jou dan jij hen geeft. Omdat je echter niet alleen geïncarneerd bent, moet je altijd zien dat jij, hoewel jij misschien je bewustzijn zodanig hebt verhoogd dat je beseft dat ze geen spirituele macht over jou hebben, wel in het collectieve bent geïncarneerd – jij bent geïncarneerd om het collectieve bewustzijn te verhogen. En daarom is het nog steeds mogelijk dat je wordt blootgesteld aan misbruik door de machtselite – fysiek misbruik door de machtselite – omdat zij hier nog steeds mogen blijven, omdat het bewustzijn niet genoeg verhoogd is om hen te verwijderen.