Is karma een verkeerde lering?

ONDERWERPEN: je kunt inderdaad ervoor kiezen om jouw identiteitsgevoel elk moment te veranderen – tot je dat doet, worden jouw keuzes in het heden door jouw identiteitsgevoel beïnvloed – je kunt niet weglopen van vervormde energie – karma ontkennen ontstaat uit de onwil om de verantwoordelijkheid voor jouw keuzes te dragen – dit betekent niet dat je die keuzes niet kunt veranderen – jouw ego ontkent altijd dat hij daarvoor verantwoordelijk is en sluit de stroom van liefde af – pas wanneer je kiest op basis van liefde, vermijd je dat je karma maakt – voor sommige mensen is een lering die op angst wordt gebaseerd nodig om hen te laten veranderen – tegenwoordig reageren steeds meer mensen op een op liefde gebaseerde lering

Vraag: Sommige leringen zeggen dat karma slechts een illusie is, omdat wij in het HEDEN iets creëren. Jij bent altijd vrij om alles wat je wilt in het heden te scheppen zonder je te laten beperken door wat je in een vorig leven hebt gedaan. Daarom mogen wij ons ook niet bewust onze vorige levens herinneren. Sommigen zeggen zelfs dat leringen over karma en de tweede dood op angst worden gebaseerd en dus niet van de echte God, die een God van onvoorwaardelijke liefde is, komen. Zij zeggen dat alle leringen die spreken van een ten einde lopen van je kansen, onjuist zijn.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Er bestaat een misvatting over de mechanische aspecten van het materiële universum. Wat je in het heden creëert, is jouw identiteitsgevoel en je schept dat elke wakker ogenblik opnieuw. Dus kun je – in theorie – op elk moment je identiteitsgevoel veranderen. Zelfs dat kan echter moeilijk zijn, omdat jouw vorige levens psychische wonden hebben gemaakt in jouw viervoudige voertuig of ziel. Die wonden zijn gemaakt door beslissingen die je hebt genomen en totdat je bewust die beslissingen terugdraait en vervangt door betere beslissingen, ben jij niet vrij van die keuzes. Daarom kun je het identiteitsgevoel niet veranderen op basis van die keuzes.

De wet van karma beschrijft gewoon de mechanische aspecten van hoe het materiële universum werkt. Jouw levensstroom kan het alleen overleven, omdat hij een stroom spirituele energie van jouw IK BEN Aanwezigheid ontvangt. Als je die energie een vibratie geeft die boven een bepaalde frequentie ligt, boven een bepaald gegeven, wordt die energie jouw schat in de hemel. Die komt vermenigvuldigd naar jou terug, zoals wordt uitgelegd in mijn parabel over de talenten.

Als de energie beneden een cruciaal gegeven komt, sla je de plank mis en bega je iets wat de christenen traditioneel een zonde noemen. Die vervormde energie wordt opgeslagen in jouw persoonlijke energieveld en in het energieveld van planeet aarde. Wanneer je naar je volgende incarnatie gaat, word je daardoor door die energie beïnvloed. Jij kunt niet permanent naar het spirituele rijk ascenderen tot je alle energie die je hebt vervormd, weer een hogere kwaliteit hebt gegeven dan toen op aarde was geïncarneerd. Op dezelfde manier vorm je een gescheiden zelf door dualistische illusies te accepteren en die blijven jouw zelfgevoel beïnvloeden tot je die bewust transcendeert. Dus het is gewoon niet waar dat je op elk moment weg kunt lopen van je karma of een ander aspect uit je verleden.

De keuzes die jij in jouw vorig leven hebt gemaakt, vormen het podium voor wie jij nu op dit moment bent – het zelfgevoel dat jij hebt. Je kunt niet gewoon ervoor kiezen om iemand anders te zijn zonder terug te gaan en de beperkte beslissingen te vervangen die je in het verleden hebt gemaakt. En je maakt onherroepelijk keuzes in het heden die worden gebaseerd op jouw zelfgevoel.

Ik begrijp niet helemaal hoe iemand kan erkennen dat vorige levens bestaan en tegelijkertijd ontkennen dat je vorige levens invloed op je huidige leven uitoefenen. Ik denk dat jij, als je naar de logische consequenties van deze mening over reïncarnatie kijkt, wel inziet dat dit niet consistent is.

In feite zou je wel kunnen ontdekken dat dit hoofdzakelijk voortkomt uit enige onwil om de verantwoordelijkheid voor je leven te dragen en te erkennen dat jij alleen je huidige en toekomstige omstandigheden kunt omdraaien door de onvolmaakte keuzes uit je verleden te veranderen. De meeste mensen die geen verantwoordelijkheid voor hun leven willen dragen, kiezen er meestal voor om het bestaan van reïncarnatie te ontkennen. Maar sommige mensen zijn erin geslaagd om een nieuwe versie van het concept reïncarnatie te maken, waardoor zij kunnen erkennen dat zij vorige levens hebben gehad, maar tegelijkertijd ontkennen dat die vorige levens nog invloed op het heden hebben. Ik kan de logica van dit geloof in reïncarnatie zonder karma niet helemaal volgen. Hoe kun je van twee walletjes eten? Hoe kun je een eerdere keuze veranderen als jij niet degene was die die keuze heeft gemaakt?

Ik ben mij ervan bewust dat veel mensen eraan gehecht zijn om te vermijden persoonlijke verantwoordelijkheid te accepteren en dit kan ervoor zorgen dat zij karma ontkennen. Het zou nuttig zijn als zij overwogen waarom zij die emotionele gehechtheid hebben en ik denk dat de mensen zouden ontdekken dat de oorzaak een deel van hen is dat niet de waarheid van het leven onder onder ogen wil zien, namelijk dat jij niet eeuwig de tijd hebt om jouw huidige identiteitsgevoel te transcenderen. Dat is het menselijke ego dat niet wil dat jij beseft dat jouw daden consequenties hebben en dat er daardoor op den duur een eind komt aan de kansen die ze krijgen. Jouw ego wil niet dat je iets eindigs erkent, omdat dit de dood van het ego betekent. Het ego wil dat jij gelooft dat je eeuwig kunt blijven doen wat jij doet, dat niets wat jij doet negatieve gevolgen heeft en dat je de dag waarop jij moet kiezen wie jij wilt dienen, kunt blijven uitstellen. Als je het ego kunt identificeren, die vijand binnenin jou, en zien dat het geen onderdeel vormt van jouw levensstroom, kun je geweldige vorderingen maken.

Je zult dan ontdekken dat er een nieuwe wereld vol mogelijkheden om te groeien voor jou opengaat en je ontdekt dan de ware betekenis van onvoorwaardelijke liefde. Het concept liefde dat sommige leringen presenteren doet er eigenlijk niet toe, omdat alles uiteindelijk goed komt. De waarheid over onvoorwaardelijke liefde is dat alles er wel toe doet, omdat elke situatie een kans voor groei betekent – wat betekent dat je de liefde laat stromen – of die stroom liefde door jou heen afsluit. Het klopt dat veel religieuze mensen, onder wie veel christenen, angst hebben gebruikt als excuus om de stroom liefde door hen heen af te sluiten. Maar veel mensen hebben ook de fatalistische overtuigingen gebruikt om zichzelf in een staat van spirituele onverschilligheid te brengen die ook de stroom liefde afsluit.

Goddelijke liefde is onvoorwaardelijk, wat niet betekent dat die alles– goed en kwaad – als even waardevol accepteert. Wanneer een menselijk wezen de stroom van onvoorwaardelijke liefde door hem of haar toelaat, krijgt hij het onderscheidingsvermogen om te zien wat van God is en wat niet. Hij gebruikt dat onderscheidingsvermogen om nooit een beperkt identiteitsgevoel te accepteren en nooit een van de omstandigheden op aarde als excuus te gebruiken om de stroom liefde af te sluiten. Je brengt die liefde tot uitdrukking, onder welke omstandigheden ook, maar je bevestigt nooit een situatie op aarde als permanent of als de hoogste waarheid. Daardoor kan jouw liefde gemakkelijk de keiharde liefde zijn die iemand uitdaagt om hogerop te komen – zoals je mij de Schriftgeleerden en farizeeërs zag uitdagen.

De enige juiste keuze is op iedere situatie met liefde te reageren – zoals ik de mensen 2000 jaar geleden heb verteld. Elke keuze die niet uit liefde wordt gemaakt, noemen christenen een zonde. Helaas hebben de meeste mensen op aarde er niet voor gekozen. Daarom zijn zijn vast komen te zitten in een bewustzijnsstaat die het heel moeilijk voor hen maakt om met liefde op het leven te reageren.

De naakte waarheid is dat een substantieel aantal mensen gevangenzitten in een neerwaartse spiraal die hen alleen maar verder van liefde af brengt. Die levensstromen kunnen niet zomaar omkeren door een lering over liefde, zoals elders wordt uitgelegd. In veel gevallen kunnen zij alleen maar van gedachten veranderen door een boodschap die duidelijk de consequenties van wat er gaat gebeuren als zij in die richting blijven gaan. En voor veel levensstromen op deze planeet komt er snel een eind aan hun kansen om te veranderen. Als zij niet omkeren en aan de opwaartse spiraal beginnen, gaan zij naar de tweede dood. Als zij zich omkeren en beginnen het pad van Christusschap te bewandelen, kan hun tijd langer worden verlengd dan de oorspronkelijke toegewezen tijd. God toont genade bij de levensstromen die oprecht de wens tonen om naar huis te komen.

Eén van de dilemma’s die wij hebben als spirituele leraar, is dat veel levensstromen op aarde niet te bereiken zijn met een op liefde gebaseerde boodschap. Zij zitten zo gevangen in een op angst gebaseerde gemoedsgesteldheid dat zij alleen maar te bereiken zijn met een op angst gebaseerde boodschap die hun angst aanspreekt. Helaas is het idee van de hel nodig om die levensstromen van gedachten te laten veranderen. Die levensstromen reageren alleen maar wanneer hun angst voor de hel de onmiddellijke voordelen van hun huidige daden overtreffen.

Gelukkig gaan we tegenwoordig een tijdperk in waarin steeds meer mensen reageren op een spirituele lering die op liefde wordt gebaseerd, die je in het algemeen hier op deze website ziet. Het is echter nog steeds nodig te erkennen dat veel mensen erg zijn beïnvloed door een op angst gebaseerde boodschap. En omdat één van mijn doelen met deze website is om de mensen te helpen zich te bevrijden van de op angst gebaseerde doctrines die het orthodoxe christendom heeft gegeven, zal ik graag die overtuigingen bespreken wanneer de mensen daar om vragen.