De mens werd niet voor de kerk gemaakt

ONDERWERPEN: De meesters houden van alle mensen en proberen iedereen te helpen – de meesters hebben geen loyaliteit ten opzichte van een specifieke religie – religies zijn een middel – de mensen raken gehecht aan een religie in plaats van altijd naar groei op zoek te gaan

Vraag: Wat is globaal de bedoeling van religie?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Wij, de geascendeerde meesters zijn de spirituele leraren van de mensheid. Wij werden nooit in onze huidige positie gedwongen. Wij kozen onze missie en wij hebben dat gedaan, omdat wij van God houden en omdat wij van menselijke wezens houden.

De menselijke liefde stelt altijd voorwaarden. De mensen projecteren die liefde op ons en denken dat wij onmogelijk van bepaalde mensen zouden kunnen houden. Veel mensen denken dat als iemand gruweldaden of misdaden heeft gepleegd, wij, de geascendeerde meesters, niet van die levensstroom zouden kunnen houden. Veel mensen denken zelfs dat wij niet van mensen kunnen houden die een andere religie hebben dan zij. Al die gedachten zijn onjuist.

Wij, de geascendeerde meesters, voelen onvoorwaardelijke liefde voor ieder menselijk wezen op aarde. Onze grootste wens, onze grootste liefde, is om ieder menselijk wezen te bereiken met een spirituele boodschap en alle mensen te helpen om zich stevig te verankeren op het spirituele pad dat alle religies transcendeert. Wat ik probeer te vertellen, is dat wij, de geascendeerde meesters, geen loyaliteit voelen ten opzichte van een specifieke religieuze organisatie. Wij houden ons bezig met, onze liefde is voor, het individuele menselijk wezen.

Mensen hebben vaak naar mij verwezen als de timmerman uit Nazareth, dus zal ik een analogie geven uit de wereld van een timmerman. Een timmerman gebruikt een zaag om hout te zagen. Voor de timmerman is de zaag gewoon een middel dat hij gebruikt om een specifieke taak te verrichten. De timmerman aanbidt zijn zaag niet en voelt geen bepaalde loyaliteit ten opzichte van de zaag. Als de zaag stomp wordt, doet hij de zaag gewoon weg. Als de tanden zo slijten dat ze niet meer geslepen kunnen worden, ontdoet hij zich zonder pardon van de zaag en koopt een nieuwe.

Wij, de geascendeerde meesters, bekijken religieuze organisaties op dezelfde manier als een timmerman zijn zaag bekijkt. Een religieuze organisatie is gewoon een middel dat wij gebruiken om de dichtheid van het lagere bewustzijn te doorklieven. Als de tanden van een religieuze organisatie stomp worden, proberen wij die tanden aan te scherpen en de organisatie te vernieuwen. Als een religieuze organisatie verstart en niet meer kan worden vernieuwd, houden we gewoon met die organisatie op en beginnen aan een nieuwe.

Wat zo ongelukkig is aan spiritualiteit is dat veel menselijke wezens gehecht raken aan een organisatie in de buitenwereld. Zij staan erop dat de organisatie onfeilbaar moet zijn en willen haar niet veranderen. De reden is dat als iets perfect is, de mensen denken dat iets niet hoeft te veranderen. Zo verhef je religie tot een afgod en die mensen dansen letterlijk rondom het gouden kalf in plaats van op zoek te zijn naar de Levende Waarheid en het Levende Woord van God.

Zoals ik heb uitgelegd, zorgt de droom van een automatische verlossing voor het gevoel bij de mensen dat zij, zolang zij maar tot een bepaalde organisatie behoren, onvermijdelijk worden gered. Ik hoop dat ik de mensen kan laten inzien dat wij, de geascendeerde meesters, deze gehechtheid of misplaatste loyaliteit aan een organisatie in de buitenwereld niet delen. Een religieuze organisatie is een middel. Als dat bij jou werkt, gebruik hem dan. Als dat niet meer bij je werkt, doe je hem weg en zoek je een middel dat wel werkt.

Denk aan mijn uitspraak: “De sabbat werd voor de mens gemaakt, de mens niet voor de sabbat.” Je zou dit kunnen formuleren als: “De kerk werd voor de mens gemaakt, de mens niet voor de kerk.”