Geen enkel systeem geeft de absolute waarheid – maar je kunt je wel openen voor spirituele hoogmoed

ONDERWERPEN: openbaring gegeven als test om angst te overwinnen – mechanische systemen hebben aantrekkingskracht op mensen die de controle willen houden – alles systemen ontstijgen – opent je voor bedriegers uit de verkeerde hiërarchie – het verlangen naar onfeilbare antwoorden leidt tot een gesloten systeem – waar onderscheidingsvermogen opbouwen – vibraties voelen – ongelijk durven te hebben – je controle loslaten

Vraag: Kun je de relevantie bespreken van hoe nauwkeurig je bewustzijnsniveaus kunt bepalen door middel van spiertesten? Op deze website wordt voorgesteld dat het boek Openbaring rechtstreeks naar jou werd gezonden door iemand die Johannes heette. Maar Openbaring test onder het niveau van zuiverheid met het kinesiologiesysteem. Kun je dat ook verhelderen? Onderscheidingsvermogen is heel moeilijk in bepaalde situaties voor sommigen die bezig zijn de dualiteit te transcenderen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels (3 september 2011):

Wanneer je een spirituele lering evalueert, moet je niet alleen het bewustzijnsniveau overwegen van waaruit die werd gegeven, maar ook het niveau waarvoor hij wordt gegeven. Openbaring werd niet gegeven om een absolute of onfeilbare lering te geven. Dit is met opzet dubbelzinnig – zoals alle mystieke leringen – om meerdere interpretaties te krijgen.

Openbaring werd specifiek als test aan de mensheid gegeven in het Vissentijdperk. De test is om alle angst te overwinnen die te maken heeft met religie, waaronder de angst voor het einde van de wereld die een onvermijdelijke metgezel is van de epische denkwijze. Daar komt ook het idee vandaan dat de allerergste oorzaak kan rechtvaardigen dat je de rechten van andere mensen schendt.

Zoals ik in een eerder antwoord over spiertesten zeg, kan het in een bepaalde fase van het pad helpen. Maar het probleem is dat de mensen die gehecht zijn aan een soort ‘mechanisch’ systeem om antwoorden te krijgen (waaronder astrologie, Tarotkaarten, pendelen, numerologie, I Tjing of wat er ook maar is) vaak de soort mensen zijn die hun angst niet hebben overwonnen in het Vissentijdperk.

Juist die angst zorgt voor de behoefte aan controle en daardoor de wens om een mechanisch of onfeilbaar systeem te vinden. De reden is dat zij vanwege hun angst bang zijn om de volledige verantwoordelijkheid te dragen voor het nemen van hun eigen beslissingen. Zij zijn bang dat zij ongelijk hebben en daarom zoeken zij een systeem op dat hen zogenaamd antwoorden kan geven die altijd kloppen – dus dan weten ze van tevoren dat wat zij doen het juiste is.

Het probleem is dat dit je GEEN Christusschap geeft, omdat je enkel Christusschap krijgt als jij jezelf kunt onderhouden, wat betekent dat je niet op iets buiten jou leunt (waaronder een spirituele goeroe). En hoe leer jij jezelf onderhouden? Door beslissingen te nemen die gebaseerd worden op wat je nu weet en door te leren van de gevolgen. Dit kan echter niet als je nog in de op angst gebaseerde gemoedsgesteldheid verkeert, omdat jij denkt dat de uitkomst van jouw keuzes moet worden geëvalueerd op een weegschaal met goed en fout als de twee polariteiten.

Dus komt er onvermijdelijk een moment waarop je alle systemen moet ontstijgen. Als je dat niet doet, ga je ONVERMIJDELIJK aan de slag met wezens in het mentale en emotionele rijk en sommige daarvan zij wat wij noemen bedriegers uit de verkeerde hiërarchie, die zich vermommen als geascendeerde meesters. Zij geven de antwoorden die jij onbewust of bewust wilt, zodat het lijkt alsof jij nooit ongelijk hebt.

Dit is juist wat er met veel mensen is gebeurd die denken dat zij een onfeilbare manier hebben om altijd de juiste antwoorden te krijgen. Die mensen zijn erg gevoelig voor wezens in het mentale rijk die experts zijn in het azen op de spirituele hoogmoed van mensen.

Er is nog nooit een systeem geweest, en dat zal er ook nooit komen, dat niet door het bewustzijn van de mensen wordt beïnvloed die het systeem gebruiken. Ook is er nog nooit een systeem geweest dat angstige mensen niet in een gesloten systeem hebben veranderd, dat ervoor heeft gezorgd dat zij in een neerwaartse spiraal kwamen.

Zoals ik al heb gezegd kunnen spiertesten of kinesiologie – afhankelijk van de neutraliteit van de beoefenaar en het onderwerp – een waardevol middel zijn om persoonlijke psychologische en fysieke zaken bloot te leggen. Maar het is geen betrouwbare – zelfs geen nuttige – methode om te bepalen wat de absolute waarheid vormt. Het is niet een manier om antwoorden te krijgen over hoe het universum of het spirituele rijk werkt.

Als een systeem bijvoorbeeld alles nauwkeurig kan bepalen, wat bepaalt dan de nauwkeurigheid van het systeem? Kan het systeem zichzelf nauwkeurig vaststellen? Natuurlijk niet en daarom zegt elk systeem dat het onfeilbaar is en alles wat het tegenovergestelde is feilbaar – vandaar dat je er bijna zeker van kunt zijn dat de mensen die het systeem gebruiken of ontwikkelen ten prooi vallen aan spirituele hoogmoed, omdat zij denken dat het systeem hen superieur maakt. De waarheid is echter dat mensen vaak hun bewustzijnsstaat gebruiken als basis voor hun systeem, wat betekent dat zij er altijd als de beste uitkomen. En daarom vormt spirituele hoogmoed juist gesloten systemen waar de mensen niet aan kunnen ontsnappen. Nederigheid is het enige antigif voor dit syndroom, dat hetzelfde bewustzijn is dat Petrus heeft verblind.

Als ik het menselijke bewustzijn nauwkeurig moest vaststellen, zou ik zeggen dat iedereen die probeert een absolute waarheid in een systeem te passen een tamelijk lage bewustzijnsstaat heeft en nog lang niet aan Christusschap, verlichting of de ascensie toe is. Geen enkel systeem geeft jou de absolute waarheid, om de simpele reden dat er geen absolute waarheid is – tenminste niet één die in de woorden, concepten en beelden die de mensheid kent op het huidige bewustzijnsniveau, tot uitdrukking kan worden gebracht.

Ik besef dat er een fase op het pad is dat onderscheidingsvermogen erg moeilijk is. Maar er is geen gemakkelijke of heldere manier is om te doen wat er voor nodig is om onderscheidingsvermogen op te bouwen, omdat onderscheidingsvermogen het belangrijkste is op het pad. Op een bepaald moment moet je juist de op angst gebaseerde psychische problemen die onderscheidingsvermogen onmogelijk maken onder ogen zien en dat zorgt er zodoende voor dat velen naar een zogenaamd onfeilbaar systeem op zoek gaan. Je moet ongelijk durven te hebben voor je een goed onderscheidingsvermogen kunt gaan krijgen.

Natuurlijk bouw je nooit het allergrootste onderscheidingsvermogen op tot je gebruik maakt van onze leringen over de Bewuste Jij en jouw vaardigheid om terug te keren naar zuiver gewaarzijn. Pas wanneer je de vibratie van zuiver bewustzijn hebt ervaren, krijg je het allerbeste referentiekader om helder onderscheidingsvermogen op te bouwen. Uiteindelijk wordt onderscheidingsvermogen gebaseerd op het voelen van de vibratie en door vibraties in de materiële wereld te vergelijken met de vibratie van zuiver bewustzijn. Maar dat kan vanzelfsprekend pas als je zuiver gewaarzijn hebt ervaren.

Het probleem is natuurlijk dat je geen zuiver gewaarzijn kunt ervaren zolang je in de op angst gebaseerde gemoedsgesteldheid zit die alles onder controle probeert te houden. De sleutel om zuiver gewaarzijn te ervaren is los te laten en mensen met problemen met controle kunnen niet loslaten. Daardoor krijg je een klassieke catch-22, maar als je ijverig onze leringen toepast, kun je die langzaamaan overwinnen.

Dus in plaats van de waarheid in systemen te zoeken, bestudeer je de leringen van de geascendeerde meesters en andere spirituele leringen en gebruik je jouw intuïtie om feeling te krijgen voor wat van waarde is voor jou. Dan weersta jij de verleiding om er een gesloten kader van te maken, maar altijd open te staan voor een beter inzicht in een onderwerp. Zolang je nog op aarde bent geïncarneerd kun je altijd je huidige wereldbeeld transcenderen. In feite ascendeer je alléén als je ELK mogelijk wereldbeeld op aarde transcendeert.

De zachtmoedigen zullen de aarde erven – zij hebben het koninkrijk van God al geërfd. Het koninkrijk van God is niet dat je altijd gelijk hebt. Het koninkrijk van God is een gemoedsgesteldheid, waarin jij je niet druk maakt over of je gelijk of ongelijk hebt, maar waarin jij elke ervaring in een stap verandert op je voortgaande pad van zelftranscendentie.

Je kunt van alles iets leren. En alles waar je van kunt leren, kan niet fout zijn. Maar je kunt alleen maar leren als jij je eigen beslissingen neem in plaats van een of ander systeem te gebruiken om te vermijden dat jij je eigen beslissingen neemt.