Mensen die de duivel aanbidden worden de levende doden

ONDERWERPEN: Jouw aandacht schept een brug tussen jou en het object – jij wordt waar jij je op richt – maalstromen van energie overweldigen jou – jij wordt een slaaf van duistere krachten – duistere krachten kunnen mensen tot iets in staat stellen, maar zij willen er iets voor terug – mensen die geen spiritueel licht bezitten – de levende doden

Vraag: Wat gebeurt er met mensen die de duivel aanbidden, meer om te rebelleren tegen een religie dan een feitelijk geloof in de duivel. Bijvoorbeeld Alistair Crowley.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Wat gebeurt er met levensstromen die de duivel aanbidden? Zoals ik overal op de website uitleg, draait alles in je leven om vrije wil. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat jij kiest waar jij je mentale en emotionele energie op richt die door jouw geest heen stroomt. Jouw energie wordt gericht met de kracht van jouw aandacht. Wanneer jij je aandacht op iets richt, begint jouw energie die kant op te stromen en je vormt een brug van energie tussen jou en het object, persoon of niet-materieel wezen.

Je zou kunnen zeggen dat je aanbidt waar jij gedurende een langere periode je aandacht op richt. Jouw aandacht vormt de brug en de energie kan beide richtingen op stromen. Jouw aandacht zal ook de kwaliteit van de spirituele energie bepalen en als die een lagere vibratie krijgt, begint die zich in jouw energieveld op te hopen. In die tijd worden er maalstromen van energie gevormd. Naarmate die maalstromen van energie sterker worden, beginnen die jouw bewuste gedachten en gevoelens te overweldigen en op den duur zal dat jouw identiteitsgevoel beïnvloeden. Daarom word je geleidelijk dat waar jij je aandacht op richt.

De duistere krachten hebben maar één doel en dat is jou tot slaaf maken. Dus als jij je aandacht op die duistere krachten vestigt door satanisme of andere vormen van negatieve praktijken of filosofieën, word je geleidelijk ingelijfd bij de duistere krachten. Zij zullen er geleidelijk aan in slagen om verkeerde overtuigingen in jouw bewustzijn te plaatsen en jou bedriegen om maalstromen van energie in jouw energieveld te vormen. Op den duur kan jouw bewuste geest, jouw bewuste wil geen weerstand meer bieden aan de overweldigende invloed van de duistere krachten. Je wordt dan een marionet of robot die 24 uur per dag door de duistere krachten wordt gemanipuleerd.

Dit is inderdaad gebeurd met veel satanisten en zelfs een aantal rockmuzikanten. Er zijn rockmuzikanten die zich er heel goed van bewust zijn dat zij, zodra zij het toneel opstappen, worden overgenomen door een aanwezigheid die zich door hen tot uitdrukking brengt. Dit kan hen misschien een gevoel van macht geven en het publiek voelt misschien dat de muzikanten door iets worden bekrachtigd. Maar wat zij in staat zijn te doen, heeft alleen maar ten doel om het publiek van hun levensenergie te beroven. De duivel geeft nooit iets zonder er meer voor terug te krijgen. Hij kan mensen tijdelijk tot iets in staat stellen, maar aan het zogenaamde geschenk zit altijd een voorwaarde vast. De duivel zal zijn pond vlees willen en hij vertoont geen genade om het uit degenen te halen die zich tot slaaf van de duistere krachten hebben gemaakt.

Als je naar die mensen kijkt, zelfs hun foto’s, en je probeert je af te stemmen op je hart en jouw Christuszelf, voel je dat die mensen geen spiritueel licht bezitten. Het zijn letterlijk lege doppen. Ze lijken op de mensen uit het joodse religieuze establishment die mij tijdens mij missie belaagden. Je herinnert je misschien wel dat ik hen heb vergeleken met de gewitte graven die zijn gevuld met doodsbeenderen.

Tegenwoordig lopen er veel mensen op de wereld rond als levende doden, wat betekent dat zij totaal geen licht bezitten. Het licht dat zij hebben, is tot duisternis verworden. In sommige van hen is de duisternis groot en dat kan hen tijdelijk het gevoel van macht op aarde geven. Niettemin komt aan alles een eind en op een dag is de duisternis verbruikt en is er niets meer over. De duivel heeft alles wat zij hadden uit hen gezogen en hij laat ze natuurlijk achter wanneer zij niet meer aan zijn doelen beantwoorden. Kies vandaag wie je wilt dienen. Je kunt niet het licht en het duister tegelijkertijd dienen.

In tegenstelling tot God, God pakt je licht niet af, maar vermenigvuldigt alle positieve energie die jij tot uitdrukking brengt. Hij geeft je maar al te graag meer als jij toont dat jij getrouw bent in een paar dingen. De duivel heeft iets van jou nodig. God heeft niets van jou nodig, maar is bereid om jou zijn koninkrijk te schenken. Je hoeft alleen maar te beslissen wat jij wilt.

Tussen haakjes, Alistair Crowley is naar de tweede dood gegaan en zijn levensstroom bestaat dus niet meer.