Ga mee op de Inademing en de Uitademing

ONDERWERPEN: Je aan een hogere wil onderwerpen die niet van jou is – God is meer dan macht – Het grote keerpunt – Wat is het zelf? – Het kosmische opleidingssysteem – Je kunt de waarheid niet kennen met je gewone denkgeest – De waarheid staat boven de gewone denkgeest – De Schepper heeft alle mensen stuk voor stuk lief – De God die boven de Schepper staat

De Schepper, 28 maart 2005

IK BEN het wezen dat ze God noemen. IK BEN de Schepper van jullie wereld. IK BEN de Schepper van jullie zelven. IK BEN eenmaal bij jullie gekomen met macht en nu kom ik bij jullie met liefde en tederheid.

IK BEN de Alpha en Omega, het begin en het eind, de macht en de liefde. Zie je, de uitademing en de inademing van God waarover in zoveel Oosterse religies gesproken wordt, bestaat. De uitademing is de macht van God, de naar buiten gaande energie die individualisaties en de wereld van vorm uitzendt. En dan vormt de inademing de daad van liefde waarbij degenen die zich gewaar worden van wie jullie zijn, degenen die zich gewaar worden van hun bron, vol liefde naar die ene terugkeren.

En hoe krijg je dat gewaarzijn en hoe word jij je ervan bewust dat de grootste liefde in jouw Wezen één te zijn met jullie bron is? Zie je, je kunt dat gewaarzijn niet bereiken zolang jij jouw bron nog buiten je ziet, gescheiden van jou, verschillend – anders – dan jij.

God is meer dan macht
Toch is het nodig, bij de scheppingsdaad, om die uitademing te krijgen, die fase van macht te krijgen, om de individuele Geestvonken uit te zenden en de gedifferentieerde vormen uit te zenden. Toch is wat er op aarde gebeurd is, en op bepaalde planeten die je niet aangaan, dat de van zichzelf gewaar zijnde wezens, de individuele Geestvonken zo geconcentreerd zijn op de macht die ze de wereld ingestuurd heeft dat ze een beeld gecreëerd hebben dat God alleen maar macht is.

Ze kijken naar het universum, ze kijken naar de nachtelijke lucht en ze zien de miljarden sterren en ze beseffen dat de macht die dit uitgestrekte universum heeft geschapen hun eigen macht ver te boven gaat. En o wat is het gemakkelijk voor hen om te redeneren dat die macht dan wel buiten hen moet liggen, het moet van een wezen in de lucht, dat almachtig is, komen. En dus vormen ze zich het beeld van de god in de lucht, het almachtige wezen.

En dan, wanneer zij zich nog meer van die god in de lucht afscheiden, komt angst bij het wezen binnen. En wanneer die angst vermenigvuldigd wordt, worden ze bang voor het wezen in de lucht, ze gaan zijn wil vrezen. En daardoor bouwen ze het beeld verder uit en dan wordt het niet alleen een wezen in de lucht; het is een boos wezen in de lucht, een oordelend wezen dat zijn wil aan hen wil opleggen en hen beperken en straffen.

En dan komen degenen die hun geschenk van vrije wil hebben gebruikt om tegen de Schepper te rebelleren, om tegen hun eigen bron te rebelleren, erbij. En ze willen de macht hebben en dus beginnen ze een religie die stelt dat jij, tenzij je de boze god in de lucht gehoorzaamt, eeuwig in de hel zult branden. Maar zien jullie, mijn kinderen, IK BEN niet een boze god in de lucht en ik ben die god ook nooit geweest. Ja, ik ben in de lucht, omdat er zonder mij niets gemaakt werd wat gemaakt werd, dus mijn Wezen zit in alles. Maar zie je, ik zit ook in jullie, want hoe konden jullie anders gemaakt worden? En daarom zei Jezus: “Het koninkrijk van God zit binnenin jou.” En je zult het nooit vinden zolang je mij buiten jou zoekt.

Het grote keerpunt
Je ziet, mijn geliefden, alle mensen op planeet aarde die momenteel open staan voor het spirituele pad, de spirituele kant van het leven, al deze mensen hebben een keerpunt bereikt, waarop de uitademing stopt en de inademing op het punt staat te beginnen. Maar omdat de Bewuste Jij zich van zijn bron heeft afgescheiden, en de oorspronkelijke bedoeling waarvoor hij geschapen werd, is vergeten en misleid om in werkelijkheid weerstand te bieden aan die oorspronkelijke bedoeling, kan de Bewuste Jij zich niet versmelten met, zich niet onderdompelen in, de inademing van God die hem terugroept naar het eenzijn met zijn bron.

De Bewuste Jij wordt in tijd en ruimte opgehouden, in een nie-man-dsland – een geen-God-sland – waardoor hij niet weet welke richting hij moet opgaan. Hij weet niet hoe hij zich moet bevrijden. Hij zit gevangen, maar enkel omdat hij een afgod, een verkeerd beeld van God en Gods plannen, aanbidt. De Bewuste Jij weet wel dat de cycli veranderd zijn en dat het tijd is om aan de inademing te beginnen, maar weet niet hoe. Hij weet dat hij iets moet vinden en blijft er buiten zichzelf naar op zoek gaan. En de catch-22 is dat je pas aan de inademing, de terugkeer naar de Geest, kunt beginnen, door die uiterlijke wil van het ego op te geven en met de hogere wil te versmelten die zoveel wezens de wil van God noemen, de God van buitenaf.

En zolang je denkt dat God buiten jou is, zul jij je er niet aan willen onderwerpen, omdat jij, de Bewuste Jij, diep in je wezen weet dat je niet naar je bron kunt terugkeren door je aan een wil buiten jou te onderwerpen. Je kunt alleen maar naar de bron terugkeren door weer contact te maken met de wil van jouw eigen hogere wezen die in jou is. En daarom heeft Jezus gezegd dat je het koninkrijk van God niet krijgt door de regels in acht te nemen, niet kan komen door een religie of de beoefening ervan in de buitenwereld.

Het koninkrijk van God komt niet voor jou zolang jij er buiten jou naar zoekt. Het kan pas komen wanneer jij beseft dat het binnenin jou is, omdat jouw Zelf een individualisatie is van je bron.

Wat is het zelf?
En wat is het zelf dus dat jij bent? Het zelf is het zelf dat keuzes maakt. En heel veel mensen hebben in die mate het contact met dat zelf verloren dat veel van hun keuzes onderbewust, zelfs onbewust, gemaakt worden. Ze hebben lang geleden hun vrijheid weggeven om vrije bewuste keuzes te maken op basis van volledige kennis, met volledige wijsheid, van wat die keus inhoudt en wat de consequenties zijn. Dus ze laten de krachten op deze wereld keuzes voor hen maken, maar zelfs dat is een keuze.

Ik heb je het geschenk van vrije wil gegeven, maar je ziet dat er geen gratis lunches zijn, zoals ze zeggen. En het geschenk van vrije wil heeft een prijs; je kunt niet ophouden met kiezen. Op elk willekeurig moment maak je keuzes. Zelfs als je ervoor kiest om niet te kiezen, kies je ook nog. Daarom zeiden de oude profeten altijd: “Kies het Leven!” Omdat jij, als jij niet voor het leven kiest, je voor de dood hebt gekozen. De dood is de gescheidenheid van je bron, en jouw bron is net een rivier die stroomt. En wanneer jij je van die stroom van God afscheidt, kom je in het doodsbewustzijn. En wat ik heel graag wil, is dat alle mensen beseffen dat mijn wil niet buiten hen is, mijn wil is geen beperking van wie jij bent.

Mijn wil is dat ik zie dat jij alles bent hoe ik jou geschapen heb, een God-vrij spiritueel Wezen dat deelneemt aan het grote drama van het leven, de uitademing en de inademing van God. Jullie gaan mee op de kosmische stroom die begon met de uitademing en jullie staan nu op het punt dat jullie eraan toe zijn, door zelf daarvoor te kiezen, te zeggen: “Ik heb ver genoeg gereisd in deze wereld van vorm. Ik heb alles gezien wat er te zien valt en ik besef dat er achter de manifestaties in de buitenwereld, zelfs achter alle schoonheid van dit universum, iets meer moet zijn. En ik wil weten wat het is. Ik kies ervoor, uit eigen vrije keuze, vanuit mijn eigen liefde om meer te vinden, ik kies ervoor mijn hart te openen en ernaar te zoeken.”

Het kosmische opleidingssysteem
En wanneer je op dat punt komt, waarop je die keus uit liefde en niet uit angst kunt maken, dan ben je begonnen aan de inademing van de terugkeer naar je bron. En sommige religies hebben dat proces beschreven, maar zij hebben zelfs een onjuist beeld van dat proces gegeven. Omdat zij het doen voorkomen alsof jij, wanneer jij naar je bron terugkeert, in het al opgaat en ophoudt te bestaan.

En zeer veel mensen hebben naar dit scenario gekeken en ze keken naar de wereld en alle complicaties en het lijden en toen hebben ze gezegd: “Maar als ik meedoe aan dit drama om alleen maar terug te keren naar een staat van niets-heid, of niet-bestaan, wat heeft het dan allemaal voor zin? Is het niet zinloos, is het niet gewoon een tredmolen, een draaimolen?”

Maar zie je, ik heb jullie niet geschapen met de bedoeling dat je naar de wereld zou gaan om allerlei lijdenswegen mee te maken en dan weer terug te keren en de individualiteit die je in de loop van dat proces hebt opgebouwd te verliezen. Ik heb je niet geschapen om er alleen maar op uit te trekken en weer terug te keren. Ik heb je geschapen om eropuit te gaan om tijdens dat proces van eropuit trekken en naar het eenzijn terug te keren, meer te worden dan ik jou geschapen heb.

Je ziet, mijn geliefden, Jezus en Moeder Maria hebben door deze boodschapper uitgelegd dat planeet aarde een leslokaal is voor jullie bewuste zelf. Jullie zijn hier om te leren en hogerop te komen in de gradaties van het leven, tot je eindexamen kunt doen en naar een hoger niveau van leren gaat. En wanneer jullie dan slagen voor planeet aarde, ga je naar het volgende niveau van het kosmische opleidingssysteem. En dan begin je aan een ander proces van groei dat je bij het volgende examen brengt, en zo voort en zo voort. Maar dat proces gaat niet eindeloos door.

IK BEN de Schepper van deze wereld van vorm, waaronder het materiële universum en al die niveaus van het spirituele rijk waardoor je kunt ascenderen. Maar omdat planeet aarde een leslokaal is voor jullie wezen, is de hele wereld van vorm een leslokaal voor jullie grotere Wezen. En wanneer jullie je weg door de niveaus heen hebben gebaand, kunnen jullie het punt bereiken waarop je gewaarzijn zo wordt uitgebreid – toch handhaaf je nog steeds je individualiteit, je ervaart alles wat je hebt opgebouwd, de schat die jij in de hemel hebt vergaard – dat je nu op het nieuwe niveau van gewaarzijn bent gekomen waarop jij je eigen wereld kunt scheppen.

En door door die niveaus op de wereld die ik heb geschapen, te ascenderen, heb je ervaring opgedaan, je hebt die ervaring geïnternaliseerd, zodat je weet hoe je een wereld kunt creëren die niet uit zichzelf instort, die niet zichzelf vernietigt, maar die natuurlijk een opwaartse spiraal vormt, zodat je de Geestvonken die jij vanuit jou uitzendt, kunnen uitgroeien en meer worden dan jij ze geschapen hebt.

Je kunt de waarheid niet kennen met je gewone denkgeest
Zie je, IK BEN een kosmische leraar. Ik schep een wereld uit mezelf, uit mijn eigen Wezen. En dan schep ik zelf-bewuste verlengstukken van mijzelf. Ze worden naar mijn beeld en gelijkenis geschapen, maar niet met het volle bewustzijn van een Schepper. Ik stuur ze de wereld in en als ze bereid zijn de uitademing en de inademing te volgen, meer te worden door de macht van liefde, dan kunnen zij ook scheppers worden en hun eigen werelden scheppen. En zo wordt het leven vereeuwigd en is het vereeuwigd op een manier die niet in woorden kan worden uitgedrukt, omdat de menselijke geest en menselijke woorden niet de waarheid van het bewustzijn van God kunnen bevatten.

Je kunt die waarheid ervaren door naar het koninkrijk van God binnenin jou te gaan. Maar op het moment dat je die ervaring begint te verwerken, door de gewone denkgeest en de woorden die jij gebruikt, moet je haar onvermijdelijk in concepten veranderen die door woorden kunnen worden uitgedrukt. En daarom loop je tegen de beperking aan dat als iets bestaat, het een begin en een eind moet hebben. Was er ooit een begin toen er nog niets was?

Maar zie je, die manier van redeneren heeft betekenis voor de wereld van vorm waarin jij leeft, omdat die wereld wel een begin had. Ze begon met mij, toen ik het punt bereikte dat ik besloot om te scheppen en ik zei: “Laat er licht zijn!” En daardoor zal deze wereld een eind hebben, wanneer die naar haar bron terugkeert. Maar dat eind zal niet een rampzalig einde zijn, waardoor deze wereld zal branden in de vuren van de hel. Het zal zelftranscendentie zijn, omdat de laatste Geestvonk het punt van zelfkennis, van zelfgewaarzijn, heeft bereikt en daardoor van school afgaat. En dus zal de wereld niet verbrand worden of vernietigd; deze zal gewoon naar een hoger niveau stijgen.

De waarheid staat boven de gewone denkgeest
En dit is het concept dat de gewone denkgeest niet begrijpt. En je hoort misschien, aan de woorden, dat zelfs de geest door wie ik spreek niet de werkelijkheid die IK BEN, de werkelijkheid die het leven is, in woorden kan weergeven. Omdat het niet in woorden uitgedrukt kan worden, het kan niet in een religieuze lering beschreven worden. En daardoor werd een religie nooit gegeven met de bedoeling jullie de absolute waarheid over God te geven, omdat de absolute waarheid over God boven de woorden of concepten staat die kunnen worden uitgedrukt.

Dit kan echter ervaren worden en die ervaring is de hoogste betekenis van het concept ‘de sleutel van kennis’. De sleutel van kennis is wat de deur naar het koninkrijk van God in je ontsluit. En wanneer je bereid bent een religieuze lering slechts als middel om je geest op te rekken te zien, tot je gewone denkgeest zo perplex staat van de elkaar tegensprekende vragen die het oproept, dat je eindelijk op het punt komt dat jij het, óf door uitputting, óf frustratie, óf door het besef, ervaring en liefde, opgeeft om het kosmische enigma, de kosmische puzzel, op te lossen met je gewone denkgeest. Je zegt: “Er moet een andere manier zijn, er moet een betere manier zijn om de waarheid over God te begrijpen.”

En dat is het moment waarop jouw geest, die bedacht is om te dienen voor de uitademing, de uitgaande cyclus van hoe jij de wereld ervaart, eindelijk stil kan vallen. En dan krijg je een kosmische pauze, waarin de gewone denkgeest stil is geworden. En in dat stil zijn, kan de Bewuste Jij buiten de gewone denkgeest omgaan en zijn aandacht naar binnen richten en het ware koninkrijk ontdekken, de waarheid over wie je bent en de bron waaruit je voortgekomen bent. En dat is het moment waarop jouw reis naar huis begint. En dat is het moment waarop ik bij je zal zijn en waarop je de kans krijgt om de onvoorwaardelijke liefde te ervaren, de tederheid die ik voor jullie, voor elk van jullie, heb.

De Schepper heeft alle mensen stuk voor stuk lief
IK BEN een Wezen dat heel ver boven de menselijke beperkingen staat. Mijn vermogen tot liefhebben is oneindig veel groter dan die van een menselijk wezen. Jullie kunnen niet begrijpen hoe ik ieder van jullie stuk voor stuk lief kan hebben. En het beste voorbeeld hiervan is dat toen ik één van mijn zonen naar deze wereld heb gezonden om je de onvoorwaardelijke liefde te tonen die ik heb, degenen die die liefde niet konden begrijpen hem op een voetstuk hebben geplaatst en zeiden: “O, God hield alleen maar van Jezus. Hij hield meer van hem dan van ons, want Jezus was zijn enige zoon.”

Maar zie je, dat is niet zo. Zonder mij werd niets gemaakt dat gemaakt werd. Ik heb jullie uit mijn eigen Wezen geschapen en de kracht die me daartoe heeft aangezet was zuivere, onvoorwaardelijke liefde. En die liefde staat boven tijd en ruimte. Die is nooit minder geworden vanaf het moment dat ik jullie geschapen heb. En wat jullie ook gedaan hebben, welke zonden jullie ook begaan hebben volgens menselijke normen in de buitenwereld, mijn liefde voor jullie is nu nog steeds hetzelfde, zoals ze op het moment was dat jullie Geestvonk uit mijn eigen Wezen werd geschapen.

En daarom kun jij je op elk willekeurig moment tijdens je reis door tijd en ruimte, weer contact maken met die liefde, je kunt die liefde opnieuw ontdekken. Je kunt haar in je wezen accepteren, waardoor ze je waarachtig tot leven zal wekken, omdat die volmaakte liefde alle angsten uitbant, de angsten die door gescheidenheid ontstaan en de angst dat je niet naar je bron kunt terugkeren, omdat je op een of andere manier jezelf in een moeilijke positie hebt gemanoeuvreerd en ik je niet zal ontvangen. Maar zie je, ik zal je altijd ontvangen – wanneer jij je vrije wil gebruikt om mij te ontvangen.

De God achter de Schepper
Drink mij terwijl ik jou drink, omdat jij hier echt bent om alles te worden wat IK BEN. En in het proces om alles te worden wat IK BEN, word jij meer dan IK BEN. Ik word meer door jou en daardoor wordt de hele schepping uitgebreid. En daardoor wordt de God die achter mij is, de God achter de Schepper van jullie wereld van vorm, uitgebreid. En die God is waarachtig een Wezen, maar dat Wezen gaat zelfs het begrip van menselijke wezens te boven. Dat Wezen is een bewustzijn, een idee van leven, een idee van groei, dat zich boven tijd, boven ruimte, boven het begin, boven het einde, staat.

Je zegt: “Als er een bewustzijn van groei bestaat, dat van een lagere naar een hogere staat leidt, waar houdt het dan op, het moet toch een eind hebben?” Maar zie je, er is geen eind, omdat bewustzijn zich oneindig kan uitbreiden. En er komt geen eind aan, tenzij jij beslist dat er een eind aan jouw bewustzijn komt, tenzij je beslist jezelf uit die stroom te halen en samen te trekken, tot jij je zover samengetrokken hebt dat je geen identiteitsgevoel meer kunt handhaven. En zodoende word je vernietigd in wat sommigen als het hellevuur beschouwen.

Maar het vuur van liefde in jou zal de gescheidenheid echt niet langer laten voortbestaan. Dus je individualiteit wordt teruggebracht naar haar bron en dan ogenblikkelijk opnieuw geschapen zonder enige herinnering aan wat ervoor gezorgd heeft dat het afgescheiden was. Dus ja, er bestaat een potentieel dat een ziel kan sterven in wat de tweede dood wordt genoemd. Omdat de ziel die er was, die ziel die geworden was wat ze was door haar reis in de wereld van vorm, weg is. Maar de oorspronkelijke Geestvonk, het oorspronkelijke ontwerp, wordt ogenblikkelijk opnieuw geschapen en kan aan een nieuwe reis beginnen die hopelijk tot een beter resultaat zal leiden.

Er is een begin en een eind, maar toch er is geen begin en eind. En dit is het mysterie en het enigma dat je niet met de menselijke geest kunt oplossen. Maar door bereid te zijn je geest op te rekken, door over dit mysterie na te denken, kun je op het punt komen dat je die geest transcendeert en daardoor de waarheid over het enigma ervaart, de waarheid over het Wezen van God waaruit jij voortgekomen bent. En dat is mijn hoogste wil voor jou, dat je echt ervaart wie je bent en dat je dan de moed hebt om wie je bent op deze wereld tot uitdrukking te brengen, zodat de rest van de wereld bewust gemaakt kan worden van wat hun bron is, in plaats van ten onder te gaan door zelfontkenning, de ontkenning van de bron.

Omdat de uitademing onherroepelijk in een inademing verandert, zodat alles wat naar buiten is gegaan, terugkeert naar het gevoel van eenzijn met de bron. En er zijn twee manieren om terug te keren. De ene is jezelf opheffen, waardoor het bewustzijn dat uitgezonden werd, zichzelf vernietigt door zelfontkenning. En de andere manier is terug te keren door zelftranscendentie, waardoor het bewustzijn dat uitgezonden werd, groeit om alles te worden waarvoor het geschapen werd en dan meer blijft worden. En door dat meer te worden, wordt het niet vernietigd – wordt het niet tot niets-heid teruggebracht. Het blijft zich uitbreiden en groeien, en dit is de stroom van het leven.

Menselijke wezens houden ervan te vragen: “Hoe kan dat?” Het antwoord kan niet geformuleerd worden op een manier die de menselijke geest kan bevatten. Maar het antwoord kan ervaren worden door naar binnen te gaan. Er is een antwoord, er is een reden, het heeft betekenis. De sleutel om het antwoord te ervaren, is door liefde in haar allerhoogste betekenis te ervaren, door met liefde te versmelten en liefde te worden. En dan zul je het antwoord weten op de vraag van het leven. Dat antwoord staat te allen tijde tot je beschikking. Rek jullie geest op en ontdek het antwoord! Rek jullie geest op en vind mij, vind mijn liefde, ontdek haar, accepteer haar en laat ze je wezen transformeren, zodat je kunt ZIJN wie je bent en meer. Ik verzegel jullie in mijn liefde, die geen grenzen en geen voorwaarden kent. Het is af.