Het kwaad een nederlaag toebrengen door nergens aan gehecht te zijn

ONDERWERPEN: Het kwaad verslaan door nergens aan gehecht te zijn – blijf verre van de epische strijd – het gevoel van strijd schept de strijd – God staat boven goed en kwaad

Vraag: Spreek alsjeblieft over de rol van niet gehecht zijn met betrekking tot het kwaad

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Niet gehecht zijn is een concept dat het menselijke intellect niet begrijpt. Het is een non-lineair concept dat de lineaire geest en de dualistische geest ontstijgt.

Het is heel nuttig dat een spirituele zoeker gaat begrijpen dat er veel spirituele concepten zijn die je niet in woorden kunt uitleggen. De reden is dat woorden lineair zijn en zij kunnen gemakkelijk door de dualistische geest worden geïnterpreteerd of niet goed geïnterpreteerd. Daarom moet je om een concept volledig te snappen – wat betekent internaliseren – de lering in de buitenwereld slechts als springplank gebruiken om een innerlijke intuïtieve ervaring van de waarheid te krijgen.

De betekenis van deze waarheid is dat wanneer de geascendeerde meesters een lering geven, zoals de leringen die ik 2000 jaar geleden heb gegeven, het nooit de bedoeling is om een onfeilbare uitspraak van de waarheid te doen. Wij weten heel goed dat geen enkele lering die in woorden tot uitdrukking wordt gebracht een totale uitleg van de waarheid is. De waarheid kun je gewoonweg niet in woorden tot uitdrukking brengen. De waarheid kan slechts ervaren en geïnternaliseerd worden. Je zou kunnen zeggen dat je de waarheid niet kunt kennen of begrijpen; je kunt slechts de waarheid worden. Daarom heb ik gezegd:

Jezus zeide tot hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door mij (Johannes 14:6)

Deze uitspraak is het perfecte voorbeeld van waar ik het over heb. Heel veel christenen – die gevangenzitten in de dualistische geest – hebben dit geïnterpreteerd alsof de persoon Jezus Christus in de buitenwereld, of de christelijke religie, de enige weg naar verlossing is. De ware betekenis is dat het Christusbewustzijn – dat de lineaire, dualistische geest ontstijgt – de enige manier is om God en Gods waarheid te leren kennen. En je kunt de waarheid slechts leren kennen door je te verenigen, door één te worden, met de Christusgeest. En geen man/vrouw kan tot de Vader komen als hij/zij niet één wordt met het Christuszelf.

Door één te worden met jouw Christuszelf raak je geleidelijk niet meer gehecht aan de dingen van deze wereld. Dit gebeurt niet doordat jij opzettelijk jouw verlangens naar de dingen van deze wereld onderdrukt. Het gebeurt doordat jouw Christuszelf je helpt te beseffen dat er veel meer in het leven is dan materiële geneugten. Je gaat dan meer verlangen naar de dingen van de geest dan van de wereld.

Als je dit vergelijkt met mijn recente lering over hoe je met het kwaad omgaat, ontdek je misschien een diepgaande waarheid. Door de tijd heen hebben veel spirituele mensen geloofd dat de wereld het strijdperk is voor een epische strijd tussen twee krachten, namelijk goed en kwaad. Die mensen denken vaak dat het doel van het spirituele pad is dat je op een of andere manier het kwaad verslaat door spirituele kracht te gebruiken of zelfs met de wapens uit de materiële wereld. Of zij denken dat zij door de dingen van deze wereld af te wijzen, automatisch open gaan staan voor de geest.

In werkelijkheid is de allerbeste sleutel – de enige sleutel – het kwaad een nederlaag toebrengen door nergens aan gehecht te zijn. Je bestrijdt het kwaad niet. Je loopt er gewoon van weg. Je raakt totaal los van de manifestaties van het kwaad – inclusief het idee dat je het kwaad moet bestrijden. Wat de prins van deze wereld je ook toewerpt, jij weigert om mee te doen aan zijn spelletjes. Je weigert mee te spelen en daardoor blijf jij uit de epische strijd tussen goed en kwaad. Daarom heb ik gezegd:

Maar ik zeg jullie, biedt geen weerstand aan het kwaad; maar als iemand u op de linkerwang slaat, keer hem ook de andere toe. (Matteüs 5:39)

Maar denk erom dat niet gehecht zijn aan het kwaad niet betekent dat je het moet negeren. Het betekent dat je het transcendeert en dat je anderen helpt dat ook te doen. Met andere woorden, in plaats van het te bestrijden met materiële kracht, bestrijd je het met spirituele kracht, wat inhoudt dat je het in licht transformeert. Mijn punt is dat hoewel er echt een epische strijd bestaat tussen goed en kwaad, die strijd alleen bestaat in de geest van wezens die in het dualiteitsbewustzijn gevangenzitten.

Met andere woorden, het gevoel van strijd zorgt voor de strijd en houdt die in stand. En de bron van het gevoel van strijd is gehechtheid aan de dingen van deze wereld. Wanneer je laat zien dat je niet gehecht bent aan iets, ontstijg je de strijd tussen de dualistische krachten op deze wereld. Je maakt je niet meer druk over of het goed het van het kwaad wint, omdat je wilt dat God wint en je beseft dat God boven het goed en kwaad van de dualistische geest staat.