De tweede dood loochenen

ONDERWERPEN: De meeste religies en de wetenschap spreken over een begin – wat een begin heeft kan ook eindigen – Bewuste Jij kan weer worden opgenomen in de Aanwezigheid – de energie van de ziel kan weer opnieuw worden gepolariseerd

Vraag: Sommige leringen ontkennen dat de ziel kan worden uitgedoofd bij de tweede dood. Zij zeggen dat die uit energie bestaat en energie kan niet worden vernietigd. Klopt dat?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Jij zegt dat energie niet kan worden uitgedoofd. Maar in principe spreken alle religies over een begin en zelfs de moderne wetenschap bevestigt dit in de theorie over de Big Bang. Als iets een begin had, volgt daar logischerwijze uit dat het ook een eind kan hebben.

Ik ben mij ervan bewust dat wetenschappers de eerste wet van de thermodynamica hebben geformuleerd, die zegt dat energie niet kan worden gevormd of vernietigd. Maar die wet werd door menselijke wezens geformuleerd die naar het leven kijken vanuit het materiële universum. Die wet is dat er geen kracht in het universum bestaat die energie kan scheppen of vernietigen. Maar God is echter de schepper van alles wat er ooit geschapen is, waaronder energie. Omdat God energie heeft geschapen, kan God die energie ook uitdoven.

Zoals ik ook uitleg, is wat de meeste mensen de ziel noemen, een voertuig voor de energie van de vier niveaus van het materiële universum. En juist omdat de ziel uit die lagere energie is gemaakt, is het mogelijk dat de ziel ook weer wordt uitgedoofd.

Een ander principe waar jij eens over zou kunnen nadenken, is het idee dat energie in andere vormen van energie kan worden getransformeerd. Als jij een prachtig ijssculptuur maakt en dan het water opwarmt tot het in stoom verandert, heb je het water naar een anders staat getransformeerd en in die staat is er niets over van de eerdere ijssculptuur. Net zo kan er van de ziel worden gezegd dat die uit een complex patroon en energiegolven bestaat. Juist die specifieke energievorm geeft de ziel kenmerken. Maar de energie die de ziel vormt, kan op een hogere vibratie worden gebracht, de kenmerken die de ziel haar individualiteit gaf, worden dan gedoofd. Dan bestaat de ziel niet meer zoals ze was.

De kern van een levensstroom is het identiteitsgevoel. In werkelijkheid is de Bewuste Jij een spiritueel wezen, maar op deze wereld is hij hoe hij zichzelf ziet. Daarom kan de Bewuste Jij tegen de wetten van God ingaan, wat inhoudt de wetten van groei en constante zelftranscendentie en dan weigeren te groeien en transcenderen. Zo vormt de Bewuste Jij een gescheiden zelf en raakt zo stevig vast in een beperkt identiteitsgevoel dat hij oneindig in die identiteit blijft.

Toen God levensstromen vrije wil gaf, werd het mogelijk om tegen de wet van groei in opstand te komen en een beperkt identiteitsgevoel te vormen dat totaal tegenovergesteld was aan hun ware identiteit als spiritueel wezen die een ware individualisatie van God is. Een levensstroom heeft het recht om zo’n beperkt identiteitsgevoel te scheppen, maar hij heeft niet het recht om oneindig in dat beperkte gevoel te blijven.

Als de Wet van Vrije Wil op zichzelf had gestaan, dan had een levensstroom eeuwig in die toestand kunnen blijven. Dit zou dan betekenen dat het bewustzijn van God, dat God liefdevol in de levensstroom heeft ingebed, daar eeuwig vast zou blijven zitten. Dat zou niet eerlijk zijn, niet ten opzichte van God en ook niet voor de levensstroom. De Wet van Vrije Wil kreeg daarom de Wet van Zelftranscendentie als tegenwicht. Die wet zegt dat de levensstroom niet oneindig in een specifiek identiteitsgevoel kan blijven.

Als je niet oneindig in een beperkt identiteitsgevoel kunt blijven, vloeit daar logisch uit voort dat er een tijd komt dat de levensstroom moet ‘kiezen wie hij wil dienen’, wat betekent dat hij zijn beperkte identiteitsgevoel moet transcenderen of ophouden te bestaan. Dit feit heeft ervoor gezorgd dat het ritueel van de tweede dood ontstond, waardoor de energie die vastzit in een beperkt identiteitsgevoel kan worden bevrijd. Wanneer de levensstroom naar de tweede dood gaat, wordt de Bewuste Jij weer door de IK BEN Aanwezigheid geabsorbeerd. De aanwezigheid kan een nieuw Bewust Jij scheppen door de ervaringen die hij heeft opgedaan, te gebruiken, maar de oorspronkelijke Bewuste Jij is er niet meer, alsof hij nooit heeft bestaan.

Alle overtuigingen en energie die het viervoudige voertuig vormen – wat de meeste mensen de ziel noemen – worden op een hoger vibratieniveau gebracht, waardoor de matrix van de ziel wordt uitgewist. Je zou kunnen zeggen dat God zichzelf eigenlijk niet uitwist. Hij polariseert zijn energie opnieuw naar de oorspronkelijke zuiverheid.