De geest brengt verandering op elk gebied van de samenleving

ONDERWERPEN: de Heilige Geest wordt al uitgegoten – beperk de geest niet – de mensen kunnen de open deur zijn voor de geest in iedere situatie – nieuw bewustzijn is misschien niet openlijk spiritueel – niet de visie van de meesters om alle mensen lid te laten worden van één geloofssysteem – de geest probeert transcendentie te brengen op elk gebied van de samenleving en in het leven van de mensen

Vraag: Ik zou Saint Germain graag willen vragen of wij ook een dramatische uitgieting van de Heilige Geest krijgen aan het begin van het Aquariustijdperk zoals aan het begin van het Vissentijdperk met Pinksteren. Als dat zo is, wanneer kunnen wij dat dan zien?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain door Kim Michaels:

Je ziet het al in bepaalde mate. Het kan misschien nog wel wat groeien, maar misschien niet in de vorm die je verwacht. Want er komt natuurlijk geen herhaling van iets wat je aan het begin van het Vissentijdperk zag, want dit is per slot van rekening het Aquariustijdperk. Dus die uitgieting gaat in een nieuwe vorm gebeuren.

Beperk de Heilige Geest niet. Kijk niet terug op de geschiedenis van de laatste 2000 jaar en hoe daarin de Heilige Geest in diverse religieuze bewegingen tot uitdrukking werd gebracht en vorm geen mentaal beeld van hoe de Heilige Geest tot uitdrukking moet worden gebracht – en dus zo tot uitdrukking gebracht moet worden – in het Aquariustijdperk.

De Heilige Geest kan vele vormen aannemen. Het hoeft niet beslist een religieuze uitgieting te worden. Ik kan je ervan verzekeren dat velen van jullie – wanneer jullie met andere mensen spreken en met je hart spreken – de Heilige Geest door je heen laten stromen, zelfs als je het niet over spirituele zaken hebt.

En dus heb ik het over het ontwaken van de vele mensen die door mij op plaatsen zijn gezet om de verandering in bewustzijn hier in Californië tot stand te brengen. Veel van deze mensen zijn geplaatst in professionele posities, politieke posities, posities als leraar op universiteiten en elders, maar niet beslist om een spiritueel ontwaken tot stand te brengen op hun vakgebied, maar wel om een nieuw bewustzijn, nieuwe ideeën, nieuwe paradigma’s, te brengen. Dat is misschien niet openlijk spiritueel, maar de Heilige Geest werkt wel door hen heen wanneer zij die nieuwe concepten en ideeën naar buiten brengen.

Dus beperk de Heilige Geest niet door te denken dat die een bepaalde vorm moet aannemen. Je ziet misschien een dominee die de Heilige Geest heeft en voor een groot publiek staat, en die ervoor zorgt dat de mensen omvallen door de Geest. Maar dat is niet de enige manifestatie van de Heilige Geest, want die heeft veel vermommingen. In feite neemt die iedere vorm aan die maar nodig is om de status-quo omver te werpen en de mensen te helpen een stap verder omhoog te doen. Nogmaals, het is niet onze visie dat iedereen een bepaald spiritueel geloofssysteem gaat accepteren of lid wordt van een bepaalde beweging of organisatie.

Wij willen alleen maar dat iedereen één of meerdere stappen in bewustzijn stijgt, vergeleken met waar zij nu zijn. En dit is, nogmaals, het werk van de Heilige Geest. Wanneer iemand zijn huidige bewustzijnsniveau transcendeert en hogerop komt, is de Heilige Geest het middel waardoor die transcendentie gebeurt.

Want de essentie van de Heilige Geest is zelftranscendentie. En dus, wanneer iemand helpt om iemand anders een bepaling in bewustzijn te transcenderen, wordt de Heilige Geest uitgegoten. En als je naar de samenleving kijkt en ziet hoe – er de laatste decennia – ongelooflijke groei is geweest in het bewustzijn van de mensen op elk gebied van het leven. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar het bewustzijn van alternatieve gezondheid, alternatieve eetgewoonten, en een gezondere levensstijl. Dit is opnieuw het uitgieten van de Heilige Geest, wanneer er meer bewustzijn, een ontwaken, is.