Mensen kunstmatig in leven houden

ONDERWERPEN: Sommige mensen in coma kunnen het spirituele evenwicht bewaren – anderen moeten zo snel mogelijk door – medische technologie geeft aanleiding tot nieuwe vragen – alleen individuele antwoorden – geen regels voor Christusschap

Vraag: Kun je bespreken of het juist is om mensen kunstmatig in leven te houden nadat zij hersendood zijn verklaard? Zou iemand de wens om in leven te worden gehouden, moeten schrijven om zulke vraagstukken te bepalen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria door Kim Michaels:

Er zijn mensen voor wie het van waarde is om zo lang mogelijk in leven te blijven, omdat het ze in staat stelt om een focus in het fysieke octaaf te houden. Dus zelfs als zij letterlijk als een plant functioneren in de buitenwereld, kunnen zij nog wel – door die fysieke focus – hun geest gebruiken om energie naar het materiële rijk te brengen. Maar er zijn andere mensen voor wie het het beste is om het lichaam zodra dat kan achter te laten, en zeker zodra het niet meer in zijn gewone hoedanigheid kan functioneren.

De technologie van het medische beroep heeft aanleiding gegeven tot bepaalde ethische en morele vraagstukken. En voor die vragen bestaat geen zwart-witantwoord. Men moet er op individuele manier mee omgaan, zodat ieder van jullie individueel kan beslissen of jij een levenswil moeten schrijven en of je vaststelt onder welke omstandigheden jij wilt dat die ondersteuning wordt afgekapt – als het zover zou komen. Want de huidige medische technologie kan heel goed een lichaam langer in leven houden dan zijn normale tijdstip van sterven, het moment het lichaam had moeten sterven overeenkomstig het goddelijke plan van iemand.

En opnieuw, het goede antwoord is dat je naar Christusonderscheid moet streven en opnieuw te willen nadenken over de vastgestelde regels – zelfs de regels uit vorige leringen. Elke regel wordt voor een bepaalde bewustzijnsstaat gegeven. En wanneer je die bewustzijnsstaat transcendeert, is die regel niet meer nodig of geschikt voor jou.

Uiteindelijk zijn er geen regels in Christusschap. Alleen maar innerlijke afstemming die je te kennen geeft wat juist is in de feitelijke situatie.

Je weet waarschijnlijk wel dat Jezus, toen hij op aarde was, bijvoorbeeld bepaalde wonderen verrichtte. Maar hij heeft ook mensen ontmoet die hij niet heeft genezen, omdat hij innerlijk zo afgestemd was dat hij wist dat het niet de bedoeling was dat zij zouden genezen, zoals ik heb uitgelegd in een ander antwoord over ziekte dat ik in Ierland heb gegeven.

Noot: Als je hulp wilt bij het nemen van zulke belangrijke beslissingen, zeg dan een novene op voor de Grote Goddelijke Leider.