De gevallen identiteit en de gescheiden identiteit

ONDERWERPEN: een gevallen engel zijn is een identiteitsgevoel – zolang je dat gelooft, kun je niet verlost worden – ieder wezen kan op elk moment van gedachten veranderen – niet een van de oorspronkelijke gevallen engelen heeft dat gedaan – iedereen moet het gescheiden zelf opgeven

Vraag: Is er ooit een gevallen engel van gedachten veranderd op het pad en de Christus geworden?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Nee, een gevallen engel kan niet worden verlost – vanwege de simpele reden dat de Bewuste Jij van elk wezen is wat hij denkt te zijn. Dus als je denkt dat jij een gevallen engel bent, heb je geen enkele kans om van gedachten te veranderen, het spirituele pad te bewandelen en het koninkrijk van God in te gaan.

Daarom zei ik dat ‘degene die zijn leven probeert te behouden, het zal verliezen, maar wie het voor mij opgeeft, het zal vinden.’ Dus degenen die hun identiteit van gevallen engel, als gescheiden wezen van God, willen opgeven – kunnen zeker omkeren en dit is al bij veel personen gebeurd. Hoewel ik moet zeggen dat van een paar van de meest rigide en gesloten gevallen wezens – de groep van de meest rigide en gesloten gevallen wezens – tot dusver niemand is verlost.

Maar zoals wij nu in zowel het boek van Maitreya als Moeder Maria hebben uitgelegd, ben je, wie jij denkt dat je bent. En om het spirituele rijk definitief in te gaan en te ascenderen, moet jij je wereldse identiteit overwinnen. Ik moet je eerlijk zeggen dat wat op een gevallen engel van toepassing is, op iedereen van toepassing is die deelneemt aan het dualiteitsbewustzijn – je moet het gescheiden identiteitsgevoel laten sterven voor je kunt ascenderen.

En dus maakt het in zekere zin niet uit, hoe je bent gevallen, of wanneer, of waar. Want iedereen moet hetzelfde proces doorlopen. En ik kan je wel vertellen dat er natuurlijk een aantal wezens was dat niet in de hogere sfeer viel, omdat zij rebelleerden tegen God, maar die, om laten we zeggen ‘onschuldiger’ redenen vielen – misschien zelfs de verkeerde leraren volgend, omdat zij niet helemaal de volledige verantwoordelijkheid wilden dragen voor hun leven en dus wilden dat andere mensen, andere wezens, beslissingen voor hen namen. En een paar van die wezens – die nog nooit iets verkeerds hadden gedaan, die nog nooit de wens hadden gehad om macht over anderen te bezitten – zijn nog steeds heel erg verwikkeld in hun egocentrische identiteit die zij niet willen opgeven. En dus zijn zelfs een paar van die schijnbaar onschuldige wezens naar de tweede dood gegaan toen hun tijd voorbij was.

Dus je ziet, mijn geliefden, je kunt hier niet op een zwart-wit manier naar kijken en zeggen dat alleen gevallen wezens naar de tweede dood gaan. Want je zou natuurlijk kunnen zeggen dat iedereen die een gescheiden identiteitsgevoel heeft een gevallen wezen is. En als dat wezen de valse identiteit, de gescheiden identiteit, niet wil opgeven, dan gaat hij ook naar de tweede dood wanneer de tijd voorbij is.