NIEUWE VERTALINGEN EN INFO

Ik wil nog een ervaring met jullie delen:

The Song of Life Healing Matrix – Tineke

-o-o-o-o-o-

Gegevens over de nieuwe webinars vind je hier. Details over hoe je mee kunt doen, volgen later.

 

-o-o-o-o-o-

Doe je zondag  28 juni ook mee met de wake?

Wake om oorlog te stoppen

Op grond van het dictaat van Gautama Boeddha met nieuwjaar zullen we een wake doen door de invocaties uit het boek ‘Help de geascendeerde meesters om oorlog te stoppen’ gebruiken.

Deze wake begint op de laatste zondag van januari en gaat tot nader aankondiging door op de laatste zondag van iedere maand.

Als je het boek niet hebt, kun je de invocaties (in het Engelshier downloaden.

De Nederlandse invocaties staan nu allemaal  hier. De invocaties bestaan uit affirmaties en vier decreten, dus ze zijn niet zo heel erg lang. We zouden elke dag ook een invocatie uit de serie op kunnen zeggen tot aan de conferentie toe. Dit neemt niet erg veel tijd in beslag.

-o-o-o-o-o-

WIN38: Invocatie aan Astrea om Coronavirussen te verteren. We zeggen deze invocatie gezamenlijk op om vier uur (16.00) of om half negen (20.30 uur). In het Engels kun je hem hier doen.

WIN39: Invocatie om het Uitbuiten van Vrouwen te stoppen

WIN40: Invocatie voor het spiritueel Ontwaken van Vrouwen

-o-o-o-o-o-