NIEUWE VERTALINGEN EN INFORMATIE

Nieuwe Antwoorden:

Hoe vertrokken de avatars van hun leraar?

Babaji bewaart een spiritueel evenwicht voor planeet aarde

De bijdrage van Portugal aan Europa

Vraag over IJsland

Wat is het belangrijkste om voor te bidden bij Frankrijk en de Fransen?

Wat is de volgende stap voor Zwitserland?

Realisme is de sleutel tot succes

De parabel van de onrechtvaardige rentmeester

De verbinding met het collectieve bewustzijn en het land van je geboorte

 

Gratis diensten verlenen

Het concept wederopstanding

Is er met de verkiezingen in de Verenigde Staten geknoeid?

Hoe je evenwichtig met geld omgaat

Canada als voorloper voor de ideeën van de Gouden Eeuw

Een vraag over Canadezen die in de Verenigde Staten werken

 

De dood van de Bewuste Jij?

Hoe jij je afstemt op Christus in jou

Transhumanisme is gewoon geen realistische droom

De beste positie om invocaties en decreten op te zeggen

Hoe je onbaatzuchtige dienstbaarheid evenwichtig aanpakt

Vriendelijkheid betekent niet dat je andere mensen nooit uitdaagt of je tegen andere mensen verzet

Het gevoel hebben dat je achterop bent

Hoe jij onderscheidingsvermogen en intuïtie ontwikkelt

Hoe je omgaat met verdeeldheid in je spirituele groep

De Afrikaanse landen zullen niet veranderen als ze vast blijven houden aan tradities

Geascendeerde meesters en Indiase goeroes

Vraag over Mexico

De ideeën van de geascendeerde meesters implementeren

De geascendeerde meesters werken met mensen op intuïtief niveau

Je kunt ervaren dat de meesters echt zijn!

 

Kan een gevallen wezen student van geascendeerde meesters worden?

De relatie tussen energie en informatie

Je pad zal vaak uit cycli bestaan die je misschien als ups en downs beschouwt

Echt charisma hebben

Het hogere potentieel van filosofie

 

De beperkingen van de materialistische wetenschap

Hoe je een alternatieve manier vindt om de kost te verdienen

Een praktische, materiële vernieuwing in India

De meest effectieve manier om invloed op het klimaat te hebben

Hoe je een opener liefdesrelatie krijgt

Het spirituele perspectief op chronische vermoeidheid

Is het mogelijk om weer op het gewicht te komen van voor mijn zwangerschap?

Het gevoel dat je familie bezit

Hoe je moet omgaan met mensen die niet spiritueel zijn

Werken aan heling en therapie

Vraag over hypnotherapie

Een evenwichtige aanpak van seks

Het bewustzijnsniveau van andere mensen voelen

 

Het Covidvaccin – Geef aan Cesar wat van Cesar is en aan God wat van God is

Behoort Joe Biden tot de gevestigde elite?

Kinderen en positieve affirmaties

Hoe je moet omgaan met fysiek geweld

De moslimlanden en een seculiere samenleving

Hoe je moet omgaan met het Covidvaccin

Hoe je grotere eenheid bereikt door seks

Over heen en weer schommelen als je decreten opzegt

Honderdvierenveertig bewustzijnsniveaus en reïncarnatie

De geascendeerde meesters hebben een sferisch, en geen lokaal bewustzijnsniveau

Waarom mensen in verschillende landen willen wonen

Vraag over dynamische meditatie

De monotheïstische beweging van farao Akhenaten

Is de oude Egyptische god Thoth een geascendeerde meester?

Wat is het verband tussen Heer Maitreya en Heer Ganesha?

Het potentieel van een Gouden Eeuw voor het Japanse volk

Een confederatie van vrije volken in de Kaukasus

De ideeën van de Gouden Eeuw verspreiden onder de Turken, Iraniërs en in naties in het Altaigebergte

Het belang van het idee van basale menselijkheid in moslimnaties

Vooruitgang en de opwaartse spiraal in Oekraïne

Hoe lang kan Poetin nog geïncarneerd blijven?

De situatie in Wit-Rusland na de presidentsverkiezingen

Gesprek met Kim over het boodschapper zijn

Stel jezelf de vraag: Wat zou ik op deze planeet willen doen?

Hoe je de mystieke initiaties van liefde kunt doen als je single bent

Hoe jij je bewuster kunt worden van de onderbewuste niveaus van je geest

Veranderingen in Polen door middel van vrouwen

Het spirituele perspectief op een postnatale depressie en postnatale psychose

Hoe je een evenwichtiger gemoedstoestand krijgt

Hoe je boosheid loslaat

Hoe jij je bevrijdt van het gevoel dat je waardeloos bent als je arm bent

Hoe jij je bevrijdt van het trauma van seksueel misbruik in je jeugd

Hoe je een seksueel trauma heelt

Het Gulden Vlies en de Fontein der Jeugd

Het concept medescheppen

De angst om opnieuw te vallen

Traditionele rollen van mannen en vrouwen transcenderen

De keuzes van andere mensen kunnen invloed hebben op wat er met jou gebeurt

Het concept zielloos wezen

Hoe je de beste resultaten boekt bij een visualisatie

Geen enkele vrouw is vrij totdat alle vrouwen vrij zijn

De rol van de venusianen is dat ze ascenderen

Wat bepaalt hoe lang een gevallen wezen geïncarneerd kan blijven?

Jezus raakte ook weleens geïrriteerd

Zijn de gevallen wezens zich ervan bewust dat ze gevallen wezens zijn?

Families van machtselites

Hoe je een seksverslaving doorbreekt

Welke overtuigingen er achter de verminking van vrouwelijke geslachtsdelen zitten

Hoe je leeft zonder karma te maken

Hoe kunnen we een eind maken aan de verminking van vrouwelijke geslachtsdelen?

Privacy in de Gouden Eeuw

Hoe waarschijnlijk is fraude bij de verkiezingen in de Verenigde Staten

Samenzweringstheorieën en het vermogen om vibraties te lezen

We moeten de machtselite op een totaal andere manier aanpakken

Hoe kunnen we ons bevrijden van de machtselite?

Censuur in de media

De QAnon beweging

Voorlopers in de Verenigde Staten voor de ideeën van de Gouden Eeuw

Openbare gezondheidszorg in de Verenigde Staten?

Waarom trekken sommige vrouwen mannen aan die misbruik van hen maken?

Wanneer het probleem niet meer relevant is, ben je vrij

Denk niet te lang na, neem één zelf per keer

Zwarte mensen moeten bepaalde houdingen en overtuigingen over zichzelf transcenderen

Reparaties voor de slavernij

Een toestroom van mensen uit verschillende culturen brengt mogelijkheden

Opstanden na de verkiezingen in de Verenigde Staten

De Black Lives Matter beweging

Kan de IK BEN Aanwezigheid meer dan één Bewuste Jij laten incarneren?

Kan iedereen de Amerikaanse droom manifesteren?

De handel in seks met kinderen

Het spirituele perspectief op telegonie

Het programmeren van het brein versus het programmeren van je geest

Verwijder je van plekken met een energetische negatieve spiraal

Gevallen wezens en kunst

Kunst kan een proces zijn om jouw psychologische problemen op te lossen

Maskers dragen of niet

Over de massacultuur die zich richt op het uiterlijk

Vraag over tweelingen

De pagina over psychische heling is helemaal bij.

Vraag over de waarneming van het leven door Kim en zijn standpunt op het leven

 

 

-o-o-o-o-o-

Vanaf deze plek wil ik graag iedereen een gezond 2021 toewensen. De laatste tijd ben ik bezig geweest met het vertalen van twee boeken, dus de website is iets achter gebleven. Daar ga ik de komende tijd weer volop mee bezig.

Een van die boeken was The Song of Life waar ik ook iets over heb geschreven op de pagina Jouw Persoonlijke Verhaal. Ik heb Kim gevraagd of hij dit boek ook als boek met een harde kaft zou willen publiceren, zodat je het boek mee kunt nemen en het minder snel beschadigt. Ik hoop dat je er net zoveel aan kunt hebben als ik.

Een van de belangrijkste dingen die ik er nu aan over heb gehouden, is dat ik me meer bewust ben van mijn gevoelens. Dus als je een keer je tranen voelt opwellen, laat het dan gebeuren en ontdek wat het zelf is dat moet huilen. Hetzelfde geldt voor boosheid. Moet je wel met boosheid op iets reageren en kan het niet anders? En als je dat niet meer wilt, zeg dan hardop dat je het los wilt laten en roep de hulp in van de geascendeerde meesters als het niet meteen lukt.

-o-o-o-o-o-

Gisteren, oudejaarsavond, zijn er drie boodschappen doorgegeven, namelijk door Gautama Boeddha, Moeder Maria en Saint Germain.

Je kunt ze downloaden door te klikken op: Click here bij news op Kims site. Dit is de link naar de pagina.

In deze boodschappen zijn twee affirmaties opgenomen om elke dag te doen

Gautama Boeddha, jij bent de perfecte spiegel voor de aarde.

Saint Germain, jij bent de perfecte spiegel voor de economie.

Visualiseer de zon of kijk echt naar de zon en zeg ze dan in gedachten of hardop.

-o-o-o-o-o-

Nieuwe Antwoorden op vragen:

Hoe vergemakkelijken wij de overgang van mensen die ons na staan

Wanneer de realiteit slechts een idee wordt waar je argumenten voor en tegen voor kunt bedenken

Hercules en de twaalf werken

-o-o-o-o-o-o-

 

De volgende wake is op 27 december:

Wake om oorlog te stoppen

Op grond van het dictaat van Gautama Boeddha met nieuwjaar zullen we een wake doen door de invocaties uit het boek ‘Help de geascendeerde meesters om oorlog te stoppen’ gebruiken.

Deze wake begint op de laatste zondag van iedere maand en gaat tot nader aankondiging door op de laatste zondag van iedere maand.

Als je het boek niet hebt, kun je de invocaties (in het Engelshier downloaden.

De Nederlandse invocaties staan nu allemaal  hier. De invocaties bestaan uit affirmaties en vier decreten, dus ze zijn niet zo heel erg lang. We zouden elke dag ook een invocatie uit de serie op kunnen zeggen tot aan de conferentie toe. Dit neemt niet erg veel tijd in beslag.

-o-o-o-o-o-

Je hebt misschien ook wel gezien dat Kim de lay-out van zijn websites heeft veranderd. In wezen is de inhoud hetzelfde gebleven, maar de nieuwste teksten staan bij hem nu allemaal bovenaan. Ik verander deze website (voorlopig) niet, al moet je misschien even wat langer zoeken als je twee teksten wilt vergelijken. Ook de questions en answers staan nu meer door elkaar.

Kim heeft van alle dictaten die hij heeft ontvangen iets op de site gezet. Soms is dit een eerste bladzijde van een dictaat dat in een boek staat of een dictaat dat je alleen kunt afluisteren als je een abonnement hebt op de soundfiles. Die zet ik er in principe niet op, omdat je de rest toch niet kunt lezen of beluisteren in het Nederlands.

Hij heeft een aparte kop met News en daar kun je bijvoorbeeld informatie vinden over webinars en dergelijke.Ik kijk niet elke dag alle websites na of er iets veranderd is. Maar ik blijf het zo goed mogelijk volgen. Als ik iets vergeet, maak me er dan alsjeblieft op attent .

********