Alle berichten van admin

International Conference with the Ascended Masters & Kim Michaels in Amsterdam, The Netherlands.

We are delighted to announce our 5th Pentecost Conference here in the Netherlands and we would like to invite you to join us! Irma, Tineke and Lilian.

Topic: Ending the Era of Fanaticism on Earth

1. Date: June 7-10, 2019 (4 days).

2. Location: Theater De Cameleon,
Derde Kostverlorenkade 35,
1054 TS Amsterdam.
http://www.decameleon.nl

3. Schedule:
Friday June 7, 2019
13:00 Doors open
14:00 – 17.30 Welcome and opening session
17:30 – 19.00 Dinner
19:00 – 21:00 Evening session

Saturday June 8, 2019
10:00 – 12:30 Morning session
12.30 – 14.00 Lunch
14:00 – 17:30 Afternoon session
17.30 – 19.00 Dinner
19:00 – 22:00 Evening session

Sunday June 9, 2019
10:00 – 12:30 Morning session
12.30 – 14.00 Lunch
14:00 – 17:30 Afternoon session
17.30 – 19.00 Dinner
20:00 – 22:00 Evening session

Monday June 10, 2019
10:00 – 12:00 Morning session
13:00 – 14:00 Lunch
14.00/15.00: Afternoon session and closing of the conference
*The times are subject to change
*The doors will open at 9.00 in the morning.

4. Conference Fee: 350 Euro (4 days) including vegetarian lunch and dinner. Payment instructions (bank /wire transfer) will be sent (per e-mail) after registration. All registrations preferably before May 1. This fee is without accommodation! You will have to make your own arrangements.

5. Accommodation: Because the Pentecost weekend is a holiday weekend, and because Amsterdam is a big tourist destination, the prices for accommodation can be high; make sure to book in time. There are of course different price ranges depending on what type of accommodation you prefer.

Airbnb: Airbnb is a website connecting with house owners who offer accommodation, see website www.airbnb.nl for possibilities. The advantage is often a lower price , but you are dealing with private people, not an organization.

Bed and Breakfast: https://www.bedandbreakfast.eu These prices are a bit higher, but you will get a bit more service, like breakfast etc.
Hotel: A hotel is full service, but also the highest price.

The Conscious Hotels Group has two hotels “around the corner”. There is also the possibility of course, of sharing a room with other conference friends and that will reduce the price.

https://www.conscioushotels.com/hotels/tire-station.
Address: Amstelveenseweg 5, 1054 MB Amsterdam

https://www.conscioushotels.com/hotels/vondelpark
Address: Overtoom 519, 1054 LH Amsterdam

6. Registration for the conference: Please click here for the registration form.
Once you register you will be sent payment instructions and details on how to get to the Conference. (It is only about 20 minutes by public transport from Amsterdam Schiphol International Airport, and even shorter by taxi).

7. Web Conference for Holland Conference.  The fee for the web conference is  € 100. Click below for the registration form:

Web Conference Registration FORM

 

For other questions: e-mail to tinekevanderzee@gmail.com

Internationale Conferentie met de Geascendeerde Meesters & Kim Michaels in Amsterdam

Wij zijn heel erg blij dat wij onze vijfde Conferentie hier in Nederland met Pinksteren kunnen aankondigen en we zouden je daarvoor willen uitnodigen! Irma, Tineke en Lilian.

Onderwerp: Ending the Era of Fanaticism on Earth

1. Datum: 7 tot en met 10 juni 2019 (4 dagen)

2. Locatie: Theater De Cameleon,
Derde Kostverlorenkade 35,
1054 TS Amsterdam.
http://www.decameleon.nl

3. Rooster:

Vrijdag 7 juni 2019

13.00 Deur geopend
14:00 – 17.30 Welkom en openingssessie
17.30 – 19.00 Diner
19.00 – 21.00 Avondsessie

Zaterdag, 8 juni 2019

10:00 – 12.30 Ochtendsessie
12.30 – 14.00 Lunch
14.00 – 17.30 Middagsessie
17.30 – 19.00 Diner
19.00 – 22.00 Avondsessie

Zondag, 9 juni 2019

10:00 – 12.30 Ochtendsessie
12.30 – 14.00 Lunch
14.00 – 17.30 Middagsessie
17.30 – 19.00 Diner
19.00 – 22.00 Avondsessie

Maandag, 10 juni 2019

10:00 – 12.00 Ochtendsessie
13.00 – 14.00 Lunch
14.00/15.00 – Middagsessie en sluiting

*De tijden kunnen ter plekke nog gewijzigd worden.
*De deuren zijn om 9 uur geopend.

4. Prijs van de Conferentie: € 350, – (voor vier dagen), inclusief vegetarische lunch en diner.
Registreer je alsjeblieft als deelnemer voor 1 mei 2019. Deze prijs is zonder verblijf. Je moet zelf voor onderdak zorgen.

5. Verblijf: Omdat het Pinksteren is en er in Amsterdam veel toeristen komen, kunnen de prijzen per overnachting hoog zijn; zorg ervoor dat je tijdig boekt. En de prijzen zijn natuurlijk nogal verschillend, afhankelijk van de vorm van onderdak die je kiest.

Airbnb: Dit is een website van huiseigenaren die onderdak bieden, zie ook de www.airbnb.nl voor de mogelijkheden. De prijs is vaak lager, maar je hebt met privépersonen te maken, geen organisatie.

Bed en Breakfast: https://www.bedandbreakfast.eu. Die prijzen zijn wat hoger, maar je hebt meer service, zoals bijvoorbeeld het ontbijt etc.

Hotel: In een hotel krijg je volledige service, maar dit kost het meest. De Conscious Hotels Group heeft twee hotels die ‘om de hoek’ zijn. Het is natuurlijk ook mogelijk om een kamer te delen met andere mensen die op de conferentie zijn, dan wordt de prijs lager.

https://www.conscioushotels.com/hotels/tire-station
Het adres is Amstelveenseweg 5, 1054 MB Amsterdam.

https://www.conscioushotels.com/hotels/vondelpark
Het adres is: Overtoom 519, 1054 LH Amsterdam

6. Aanmelding: Klik op deze link voor het registratieformulier.
Zodra jij je hebt aangemeld, krijg je instructies voor de betaling en de details van de conferentie. (Het is maar 20 minuten met het openbaar vervoer van Amsterdam Schiphol International Airport en zelfs nog korter met de taxi.)

7. Webconferentie: Je kunt de conferentie ook via het internet volgen. Dit kost € 100. Klik voor het formulier op

Web Conferentie Registratie formulier

 

Voor andere vragen: stuur een e-mail naar

www.tinekevanderzee@gmail.com

of telefoon 0627431528

 

Boeken in het Nederlands

De boeken op deze pagina zijn te koop in de STORE van More to Life. Dit is de uitgeverij van de boeken van Kim Michaels. Ik kan je ook van harte aanbevelen om een abonnement te nemen op de soundfiles van de dictaten van de geascendeerde meesters die op Ascended Master Light staan. De Nederlandse teksten kun je meelezen op deze site. Ze staan op volgorde van datum. De laatste tijd worden de dictaten meteen in boeken gezet. Vandaar dat 2018 veel minder dictaten bevat dan voorheen.

Alle boeken zijn vertaald door Tineke van der Zee, tenzij anders aangegeven.

MIJN LEVENS MET LUCIFER, SATAN, HITLER EN JEZUS

My Lives with Lucifer, Satan, Hitler and Jezus

Met een boeiend persoonlijk verhaal slaagt dit boek erin om alle paradigma’s waarop onze beschaving wordt gebouwd, te onderzoeken en tevens antwoord te geven op de grotere vragen van het leven met in de eerste plaats : “Waarom bestaat het kwaad op deze wereld?”

Ervaar het contrast tussen het leven op natuurlijke planeten (99% van de miljarden bewoonde planeten in ons universum) en onnatuurlijke planeten met oorlogen, armoede, lijden en dood. Kom te weten hoe de aarde een onnatuurlijke planeet is geworden en dat bepaalde levensstromen hier toen konden incarneren. Die ‘gevallen wezens’ voelen geen empathie met menselijke wezens, maar beschouwen ons enkel als een werktuig om experimenten op uit te voeren. Een aantal gevallen wezens hebben een episch doel, terwijl anderen zichzelf als kunstenaar beschouwen die ‘met het bloed van de mensheid schilderen’.

Volg de hoofdpersoon bij zijn schokkende eerste incarnatie op aarde, waarin hij wordt blootgesteld aan vreselijke martelingen en samenzweringen hem in een patroon hebben gedwongen waardoor hij wel op de gevallen wezens moest reageren. Volg hem op zijn lange en moeizame tocht omhoog, totdat hij het enige kon doen wat hem van de gevallen wezens bevrijdt.

Volg het lot van drie van de meest wrede en ongevoelige gevallen wezens en hoe dit op een complexe manier verband hield met de missie van Jezus. De hoofdpersoon geeft een verslag uit eerste hand van de levens van Jezus, waarin hij het verbazingwekkende proces beschrijft dat hem heeft gemaakt tot wie hij was en is. Lees over de ware missie van Jezus en hoe de gevallen wezens dat hebben verdoezeld. Ontdek dat 10.000 mensen hebben beloofd om de afgelopen 2000 jaar geïncarneerd te blijven om de ware boodschap van Jezus voor onze tijd te bewaren – en ontdek of jij ook tot die mensen behoort.

Als je dacht dat ‘De DaVinci Code’ een provocerend beeld op het leven van Jezus heeft gegeven, dan gaat dit boek nog veel verder en vernietigt het effectief de Geprogrammeerde Illusie over wat Normaal (GIN) is die de gevallen wezens hebben gewekt. Zij willen niet dat iemand het voorbeeld van Jezus volgt en op die manier ervoor zorgt dat de Duistere Meester wordt verwijderd, die een gevallen wezen is dat verantwoordelijk is voor de oorlogen in de 20e eeuw.

**********

Vertaald door Jurgen Foortjes:

HOE JE KUNT HELPEN DE WERELD TE VERANDEREN

How You Can Help Change the World

HEB JIJ situaties ervaren, of gezien in de media waarbij je een diep verlangen had om ze te veranderen? Heb je het gevoel dat je op deze planeet bent om een positief verschil te maken? Heb je het gevoel dat je hier bent om te helpen om vrede te brengen en om oorlog en andere gruwelijkheden te verwijderen?

Dit is een serie boeken die je de middelen geven die jouw innerlijke verlangen om de wereld te veranderen zullen vervullen. Wanneer je eenmaal de werkelijke oorzaak van wereldgebeurtenissen begrijpt, zul je zien dat je het vermogen hebt om een doorslaggevend verschil te maken. Als genoeg mensen leren hoe ze de middelen die in deze boeken worden gegeven kunnen gebruiken, dan kunnen belangrijke wereldproblemen binnen een afzienbare toekomst worden verwijderd. Je zult leren:

  • De energetische oorzaak achter alle wereldgebeurtenissen
  • Waarom het aanroepen van spiritueel licht alles kan veranderen
  • Hoe je thuis spiritueel licht kunt aanroepen
  • Hoe je jouw levensplan kunt weten en vervullen
  • Hoe je de dynamiek achter wereldgebeurtenissen kunt veranderen
  • Hoe wij mensen de bevoegdheid maar niet de macht hebben
  • Hoe je kunt samenwerken met spirituele wezens die wel macht hebben
  • Hoe je mensen die aan verandering werken kunt ondersteunen

**********

Vertaald door Jurgen Foortjes:

HELP DE GEASCENDEERDE MEESTERS OORLOG TE STOPPEN

Help the Ascended Masters Stop War

Een werkboek voor diegenen die werkelijk vrede willen brengen

Heb je het gevoel dat er lang genoeg oorlog op deze planeet is geweest, maar weet je niet wat je hier aan kunt doen? Dit boek legt uit dat wij mensen niet de macht hebben om oorlog te stoppen, maar dat onze universele, spirituele leraren, de geascendeerde meesters, wel die macht hebben. Wat zij niet hebben is de bevoegdheid, die zij alleen van ons kunnen krijgen. Door de leringen en de praktische handvatten in dit boek te gebruiken, kun je een persoonlijke bijdrage leveren in het overbrengen van de bevoegdheid aan de geascendeerde meesters om oorlog te stoppen.

De diepzinnige leringen in dit boek belichten de spirituele oorzaken van oorlog en leggen de verborgen krachten bloot die oorlog creëren en vasthouden, waarbij mensen als pionnen worden ingezet voor hun betekenisloze spelletjes. Door de middelen te gebruiken, help je de geascendeerde meesters om deze niet aflatende krachten achter oorlog te verwijderen, en dit is de sleutel tot ware vrede.

Dit boek werd gegeven als een directe openbaring van de geascendeerde meester Moeder Maria die het ambt van de Goddelijke Moeder voor alle mensen bekleedt. Zij zegt dat als genoeg mensen de middelen in dit boek gebruiken, de krachten van de oorlog binnen een afzienbare tijd kunnen worden verwijderd.

Zul jij een persoonlijke bijdrage leveren om oorlog tot een ding uit het verleden te maken?

**********

 

DE KRACHT VAN HET ZELF

The Power of Self

Een inspirerend en inzicht gevende gids om je problemen op te lossen of jouw leven te veranderen door gebruik te maken van een creatieve kracht die jij al bezit: De Kracht van het Zelf. De sleutel om jouw creatieve kracht te ontsluiten, is het Zelf te leren kennen, inclusief de oorsprong en componenten van dat Zelf.

Zelfmeesterschap verwerven is al eonen lang een raadselachtige zoektocht voor de mensheid. Maar een aantal meesters hebben het raadsel opgelost en het pad naar verlichting helemaal afgelegd. De Kracht van het Zelf schetst de geheimen en principes die deze meesters over de menselijke geest hebben onderricht.

De auteur leidt en inspireert ons, en daardoor kun je gemakkelijk begrijpen hoe je dit oneindige potentieel van jouw ware Zelf kunt ontsluiten. Hij geeft ook praktische adviezen over hoe jij die aloude wijsheid in je dagelijkse leven kunt toepassen. De spirituele meesters bieden je een pad naar zelfmeesterschap, waardoor jij geleidelijk aan jouw reacties leert beheersen in situaties die wij dagelijks tegenkomen op de materiële wereld. In plaats van onbewust door het leven te gaan, kunnen wij de geest zuiveren van alle beperkingen tot wij het leven met een hogere vorm van bewustzijn tegemoet kunnen treden.

Het Pad naar Zelfmeesterschap is een proces waardoor wij langzaam aan onze geest zuiveren van alle beperkende ideeën, overtuigingen, paradigma’s en aannames die in de materiële wereld ontstaan. Wij gooien steeds meer dingen weg die onze waarneming kleuren en op een dag zien wij dat het licht onze geest ingaat zonder dat het nog op enige manier wordt gekleurd. De ware sleutel om de kracht van het zelf te ontsluiten, is niet dat je een of andere toverformule in handen krijgt die het licht tot iets dwingt.

**********

 

DE MYSTIEKE INITIATIES VAN WIJSHEID

The Mystical Initiations of Wisdom

De boeken uit de serie Het Pad naar Zelfmeesterschap presenteren een reeks mystieke en praktische initiaties om je bewustzijn te verhogen en je creatieve talenten te leren gebruiken. Elk boek presenteert de initiaties van een van de zeven spirituele stralen. Alles in het materiële universum wordt uit de energie van de zeven stralen geschapen. Jij kunt jouw creativiteit vergroten en het leven manifesteren dat jij wilt als je de creatieve energie van die stralen meester bent.

In dit boek staan de zeven initiaties van de Tweede Straal van Wijsheid en Verlichting. Elke lering gaat vergezeld van een praktische oefening die je helpt om de creatieve energie van de Tweede Straal op te roepen en er richting aan te geven. Hierdoor kun je de les integreren, jouw bewustzijn veranderen en praktische veranderingen in je leven doorvoeren. Master Lanto leert je:

Om wijsheid niet meer als wapen te gebruiken

Hoe je kunt vermijden dat je gevangen komt te zitten in wijsheid

Hoe je verstandig liefhebt

Hoe je de zoektocht naar de allerhoogste wijsheid overwint

Hoe jij jezelf kunt helen als jij valse wijsheid opgeeft

Hoe jij de vrede kunt vinden die waardeoordelen ontstijgt

Hoe jij zo vrij kunt worden dat jij jouw innerlijke wijsheid tot uitdrukking kunt brengen

**********

 

DE MYSTIEKE INITIATIES VAN INTENTIE

The Mystical Initiations of Intention

De boeken uit de serie Het Pad naar Zelfmeesterschap presenteren een reeks mystieke en praktische initiaties om je bewustzijn te verhogen en je creatieve talenten te leren gebruiken. Elk boek presenteert de initiaties van een van de zeven spirituele stralen. Alles in het materiële universum wordt uit de energie van de zeven stralen geschapen. Jij kunt jouw creativiteit vergroten en het leven manifesteren dat jij wilt als je de creatieve energie van die stralen meester bent.

In dit boek staan de zeven initiaties van de Vierde Staal van Zuiverheid. Er staan diepgaande leringen in over hoe jij je intenties van angst naar liefde kunt verheffen. Dit helpt je te ontsnappen aan de tredmolen om te handelen volgens voorgeprogrammeerde intenties die gebrek proberen te compenseren. In plaats daarvan kun je achter jouw hogere intenties komen en ontdekken waarom je bent geïncarneerd. Je leert:

Hoe jij je intentie kunt verheffen boven machtsmisbruik

Hoe je aan intellectuele intenties kunt ontsnappen

Hoe je aan op angst gebaseerde reacties kunt ontkomen

Hoe je jouw oorspronkelijke motivatie kunt ontdekken

Hoe jij je hoogste creatieve intentie kunt zien

Hoe je het leven kunt dienen en tegelijkertijd je innerlijke vrede behouden

Hoe jij je hoogste intenties kunt manifesteren

**********

 

DE KOANS VAN JEZUS

The Jesus Koans

Al je wensen, al je verlangens naar de dingen van de wereld zijn vervangers voor het echte, innerlijke verlangen van je ziel – het verlangen naar vrede. Bij alles wat je vindt, vind vrede! Als er geen vrede in je ziel heerst, is er iets wat je nog niet opgegeven hebt.

Dit boekje bevat meer dan 475 pittige koans die je hart zullen openen, je geest uitdagen, je ziel laten glimlachen, je geest verfrissen en je nieuwe waardering geven voor de geheime wijsheid van Jezus.

Een paar koans:

Ik ben bij je, altijd.
Welk deel van ‘altijd’ begrijp je niet?

Uw zonden zijn u vergeven.
Helaas beschouwen veel mensen
dit als een blanco cheque.

Wetenschappers zeggen dat toevallige gebeurtenissen
een ordelijk universum hebben opgeleverd.
Hoe groot is de kans
dat zoiets gebeurt?

Heb je naaste lief als jezelf.
Zorg er dan eerst maar voor dat je van jezelf houdt!

Er is maar één ware religie.
Dat is de religie van onvoorwaardelijke liefde.
Laat de rest maar zitten!

Ik en mijn Vader zijn één.
Kom er ook bij!

**********

Vertaald door Bert Menninga:

DE CHRISTUS IS IN JE GEBOREN

The Christ Is Born In You

Veronderstel dat je huidige overtuigingen over Jezus onvolledig zouden zijn – zou je dat willen weten?

Geloof jij dat Jezus naar de Hemel gegaan is? Als dat zo is dan moet hij nu als een geestelijk wezen in leven zijn en aan alle menselijke beperkingen ontstegen zijn. Daarom kan Jezus ons gemakkelijk iets doorgeven – de enige vraag is of wij bereid zijn te luisteren naar wat hij te zeggen heeft.

Toen Jezus tweeduizend jaar geleden op aarde was, verwierpen veel mensen zijn leringen omdat ze niet bereid waren buiten het denkkader van hun orthodoxe leerstellingen en menselijke verwachtingen te kijken. Zullen de godsdienstige mensen van vandaag, in het bijzonder Christenen, bereid zijn te luisteren naar wat Jezus in deze tijd te zeggen heeft?

In dit unieke boek spreekt Jezus door een menselijke boodschapper en geeft een nieuwe geestelijke leer die even transformerend is als zijn oorspronkelijke leer. Hij laat de uitdagingen zien waar geestelijke mensen vandaag de dag voor staan en hoe je zijn innerlijke leringen kunt gebruiken om ‘die geest in je te laten zijn, die ook in Christus Jezus was.’

Indien je door het orthodoxe Christendom bent teleurgesteld of voelt dat Jezus in deze moderne tijd is achterhaald zal dit boek je de werkelijke Jezus laten zien. In werkelijkheid is Jezus geen idool om te aanbidden maar een voorbeeld om te volgen. Mocht je voelen dat er iets mist aan je geestelijke leven, dan zul je het in dit boek vinden.

**********

Conferenties

De volgende conferenties staan gepland voor 2019:

in Korea: in Seoel van 3 – 6 mei:

Ending the Era of Dictatorships on Earth

Voor gegevens: kijk hier.

-o-o-o-o-o-

 

In Nederland: Er komt weer een conferentie rond Pinksteren 2019 van 7 – 11 juni.  De details staan op de homepagina.

Contactpersoon: tinekevanderzee@gmail.com

of telefoon: 06 27 43 15 28

-o-o-o-o-o-

 

 

In Oekraïne in september. Deze details volgen later.

-o-o-o-o-o-

 

 

In Washington DC.  Deze details volgen ook later.

-o-o-o-o-o-

 

 

In Estland: In Tallinn, eind november of begin december. Deze details volgen ook later.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Wereldwake van Moeder Maria

De wereldwake door 500 mensen van Moeder Maria

In haar Kerstdictaat van 2014 heeft Moeder Maria gezegd dat het meeste spirituele licht in een jaar wordt uitgegeven met Kerst, omdat heel veel mensen die samen vieren. Zij heeft ook gezegd dat als 500 mensen de decreten en invocaties op deze website gezamenlijk vier uur lang zouden opzeggen, zij dan net zoveel spiritueel licht zouden uitgeven als de miljoenen christenen met Kerstmis.

Daarom hebben wij een permanente wake waarin wij proberen om 500 mensen – of méér – overal ter wereld zover te krijgen dat ze op dezelfde tijd dezelfde decreten en invocaties opzeggen. Wij zijn al begonnen met een wake op één dag, de laatste zondag van elke maand.

 

Het Programma van de Wake

Je kunt de wake op deze pagina downloaden. Deze is echter in het Engels. Je kunt zelf een lijstje maken als je ze beslist in het Nederlands wilt opzeggen, maar zorg ervoor dat die erg lijkt op de wake in het Engels.  Als het te lang wordt, laat je een paar invocaties weg.

Voor 28 april en 26 mei geldt het nieuwe programma voor Korea om onze conferentie begin mei te steunen. De originele invocaties zijn alleen als pdf file beschikbaar. In het Nederlands vind je dezelfde invocaties hier.

 

De Tijdzones voor de wake

Omdat de aarde heel veel tijdzones heeft, is het moeilijk om de oproepen precies op hetzelfde moment te doen. Dan moeten sommige mensen ze op rare tijden op zeggen en dat beperkt waarschijnlijk het aantal deelnemers. Moeder Maria heeft een programma goedgekeurd, waarbij we drie groepen deelnemers selecteren die elk op verschillende tijden de wake doen. Je selecteert de groep die het dichtst bij jouw tijdzone zit. Ze heeft gezegd dat zij de vermenigvuldigingsfactor levert, zodat dit hetzelfde effect heeft als wanneer wij allemaal de wake op precies hetzelfde moment doen.

De groepen die zijn geselecteerd worden op de volgende kaart gebaseerd: http://www.timeanddate.com/time/map/
In elke tijdzone begint de wake ’s zondags om 12 uur en gaat 4 uren door. Dit wordt duidelijker als je naar de groep kijkt die het dichtst bij jouw tijdzone zit.

Groep 1: Rusland, Australië, Azië:
De begintijd is de tijdzone waarin Novosibirsk, Rusland en Almaty in Kazachstan liggen. Dit is +6 op de kaart hierboven. Alle mensen die dicht bij die tijdzone wonen, gebruiken de kaart om te bepalen hoe laat zij moeten beginnen om op dezelfde tijd te beginnen als 12 uur in Novosibirsk. Als je bijvoorbeeld in Oost-Australië woont, kun je op de kaart zien dat er tussen Novosibirsk en jou 5 tijdzones verschil zit. Jij begint dan om 5 uur ’s middags om tegelijkertijd met 12 uur ’s middags in Novosibirsk te beginnen. Als je in Sint Petersburg woont, loop je 3 uur achter en begin je om 9 uur ’s morgens.

Groep 2: Europa, Afrika
De begintijd is de tijdzone waar Parijs in ligt. Dit is +1 op de kaart hierboven. Alle mensen die dicht bij deze tijdzone zitten (voor of na) gebruiken de kaart om te bepalen op welke tijd ze moeten beginnen om tegelijkertijd met Parijs om 12 uur te beginnen. Bijvoorbeeld, als je in Oost-Europa woont, kun je op de kaart zien dat je één tijdzone verder bent dan Parijs. Je begint dan om 1 uur ’s middags om tegelijkertijd met Parijs te beginnen. Als je in Londen bent, lig je één tijdzone achter en begin je om 11 uur ’s morgens.

Groep 3: De Amerika’s
De begintijd is de tijdzone waarin Minneapolis en Chicago liggen. Dit is +6 op de kaart hierboven. Alle mensen die dicht bij deze tijdzone zitten (voor of na) gebruiken de kaart om te bepalen op welke tijd ze moeten beginnen om tegelijkertijd met Chicago om 12 uur te beginnen. Bijvoorbeeld, als je in New York woont, kun je op de kaart zien dat je één tijdzone verder bent dan Chicago. Je begint dan om 1 uur ’s middags om tegelijkertijd met Chicago te beginnen. Als je in Los Angeles bent, lig je twee tijdzones achter en begin je om 10 uur ’s morgens.

We hopen dat je helpt om de wake te verspreiden door mensen die jij kent, ervan op de hoogte te brengen dat zij ook kunnen meedoen.

Nieuwe Vertalingen

Als je mee wilt doen aan de wake op 28 april:

Het Programma van de Wake

Je kunt de wake op deze pagina downloaden. Deze is echter in het Engels. Je kunt zelf een lijstje maken als je ze beslist in het Nederlands wilt opzeggen, maar zorg ervoor dat die erg lijkt op de wake in het Engels.  Als het te lang wordt, laat je een paar invocaties weg.

Voor 28 april en 26 mei geldt het nieuwe programma voor Korea om onze conferentie begin mei te steunen. De originele invocaties zijn alleen als pdf file beschikbaar. In het Nederlands vind je dezelfde invocaties hier.

 

Laatste sectie uit de reeks artikelen van Kims website: Het spirituele pad bewandelen

 

Jurgen Foortjes heeft ook twee boeken in het Nederlands vertaald, zie in de linker kolom bij boeken en staat daarmee op de voorjaarsmarkt van de Vrije School Almelo, aan de Biesterweg 6 in Almelo, op zaterdag 13 april van 10.00u tot 13.30u.

Er is weer een serie artikelen vertaald: Wetenschap en religie verenigen.

 

MIJN LEVENS MET LUCIFER, SATAN, HITLER EN JEZUS

My Lives with Lucifer,Satan, Hitler and Jesus

Dit spraakmakende boek is nu in het Nederlands vertaald en verkrijgbaar in de Store. Klik hier om op die pagina terecht te komen.

 

 

Er zijn weer een serie artikelen vertaald. Dit zijn hoofdstukken uit een boek, ‘Master Keys To Spiritual Wholeness’, dat niet meer verkrijgbaar is.

Een universele kijk op de geest

 

Op de website van Kim staat een sectie Artikelen. Deze serie heb ik klaar, en die gaat erover dat iedereen zijn steentje bij moet dragen om een organisatie levend te houden:

Spirituele organisaties in de moderne tijd

 

Op deze pagina staan drie nieuwe vertalingen van een boek dat niet is uitgekomen dat gaat over of het christendom satanisme is in vermomming.

 

Dit is een groepje vertalingen die deel uitmaken van een boek dat niet is uitgegeven:

Wat is Christus?

Wilde Jezus dat de mensen hem uit angst volgden?

Op wat voor manier onderwees Jezus?

Was Jezus een Bijbelse letterkundige?

Hoe kunnen wij de ware betekenis van de boodschap van Jezus bevatten?

 

Ontwaken uit de christendom-waanzin

Er zit meer in het leven – en het christendom!

Hoe Afgoderij en Elitarisme vrijheid ondermijnt
Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 1 januari 2019

ONDERWERPEN: Het probleem dat afgoderij is – Waar afgoderij vandaan komt – Afgoderij, dictatuur en het elitarisme – De gedachtevorm voor 2019 – De grootste kracht van antivrijheid – 2018 bekijken – Afgoderij overwinnen – De angst om je naam gedrukt te zien staan – Een beschaafd internet – 2019 bekijken

 

Groepsapp: Info vragen en geven ARJ

Ik heb op mijn telefoon een groepsapp gemaakt voor iedereen die vragen heeft over iets. Iedereen die een vraag heeft of juist een antwoord op een vraag die wordt gesteld, kan hier terecht. Het gaat puur om uitwisseling van informatie.

Als je mij een mailtje stuurt met je naam en telefoon, dan voeg ik je toe. Ik denk niet dat er op dit moment heel veel dingen onduidelijk zijn, maar ik had het gevoel dat ik dit nu moest maken.

Als je vragen hebt over boeken bestellen, betalingen met Paypall die niet lukken, en dat soort dingen, dan kan ik je niet helpen, daar moet je echt voor bij Kim zijn. Maar misschien heeft iemand daar juist ervaring mee en kan hij diegene dan een aanwijzing geven, waardoor iets wel kan. Dit is maar een voorbeeld, maar zo is het bedoeld.

Ik kan me ook voorstellen dat je iets niet begrijpt in een tekst, en als dit iets algemeens is, dan kun je dat voorleggen. Misschien dat iemand anders daar dan wel idee over heeft.

Als je iets persoonlijkers hebt, waar je privé niet uitkomt, kun je mij natuurlijk ook altijd even mailen.  Misschien komen we er samen uit. Ik ben reïncarnatietherapeut.

Ik doe dit omdat ik het gevoel heb dat het belangrijk is om samen iets te doen en het gemeenschapsgevoel te stimuleren. Als ik het gevoel krijg, dat dit niet de juiste manier is, dan houd ik er weer mee op, maar daar ga ik vooralsnog niet van uit.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

De Nederlandstalige Site

Deze site is zogoed als een kopie van de artikelen op de Engelstalige sites van Kim Michaels die dient als boodschapper van de Geascendeerde Meesters.

Op de pagina nieuwe vertalingen komen ook de nieuwe mededelingen te staan.

Op alle teksten van deze site zit copyright. Je kunt privé wel iets uitprinten, zoals een invocatie of een decreet, maar je mag die verder niet naar willekeur verspreiden, tenzij dit zowel op de Engelse als Nederlandse site uitdrukkelijk wordt vermeld.

Als je iets wilt zoeken, wordt dat hier kort uitgelegd.

Als je wilt weten hoe je lid kunt worden, kun je op de site Ascended Masters Light onder Subscribe lezen hoe je dat moet doen. Ik heb die tekst vertaald en die staat hier.

Je kunt Kim bereiken via kimmichaelsdk@gmail.com

Wil je iets doneren, klik dan hier.

Nederland:

Als je vragen hebt over de Nederlandse website, mail dan naar:

tinekevanderzee@gmail.com. Telefoon: 06 27 43 15 28

Ik wens je heel veel plezier met deze site. Zelf krijg ik nog steeds nieuwe inzichten wanneer ik met vertalingen bezig ben en op de website kom, dus kom ook vaak terug. Je helpt dan tevens mee om het bewustzijn van de mensen collectief te verhogen.