Alle berichten van admin

WEBINAR 2020 – KIM MICHAELS

Tot aan het webinar vraagt Kim ons om afwisselend twee invocaties op te zeggen of ze allebei op dezelfde dag te doen.

WIN39: Invocatie om het Uitbuiten van Vrouwen te stoppen

WIN40: Invocatie voor het spiritueel Ontwaken van Vrouwen

-o-o-o-o-o-

Help de Geascendeerde Meesters om Vrouwen te bevrijden – 2020

Dit webinar vindt plaats op 30 en 31 mei en 1 juni 2020.

Tijdens het webinar worden dictaten gegeven door de geascendeerde meesters, er zijn sessies om vragen te stellen en antwoord te krijgen van de meesters (je kunt van te voren een e-mail sturen naar een adres dat Kim later nog zal vermelden) en hij zal ook voor invocaties en decreten zorgen.

Deze gebeurtenis is een live video broadcast via een videoapplicatie Zoom genaamd. Je kunt hem volgen op je computer, tablet of telefoon.

NOOT: Hij valt binnen de Europese Centrale Tijdzone, maar hij wordt ook opgenomen, zodat je er op een andere tijd naar kunt kijken op de website van Zoom. Als je bijvoorbeeld in de Verenigde Staten bent, kun je beginnen te kijken op het moment dat jou past, (maar dan is het natuurlijk niet live, het is dus beter als je meedoet als het live is, zodat we samen de invocaties kunnen opzeggen.) Als de conferentie voorbij is, kun je de opnames nog een paar weken bekijken.

Een paar dagen voor de gebeurtenis krijg je een e-mail met een link naar de website Zoom met verdere instructies. NOOT: Deze e-mail wordt gestuurd naar het e-mailadres dat je gebruikt hebt om je te registreren bij de More to Life Store, zorg er dus voor dat je dat hebt geregeld en gecontroleerd.

Je bekijkt de gebeurtenis via de cliënten software van Zoom, die automatisch opengaat op je computer, tablet of telefoon.

Let erop dat de conferentie in Nederland zou beginnen op vrijdagavond, maar dat was meer om de mensen tegemoet te komen die daar naartoe moesten reizen. Omdat we daar on line geen last van hebben, heeft Kim besloten om op zaterdagmorgen te beginnen en drie dagen te doen.  (Op maandag is het niet meer ‘s avonds.)

De tijden zijn:

Zaterdag 30 mei:

9.30 – 12.00 uur
13.00 – 17.30 uur
19.00 – 21.30 uur

Zondag 31 mei

9.30 – 12.00 uur
13.00 – 17.30 uur
19.00 – 21.30 uur

Maandag 1 juni

9.30 – 12.00 uur
13.00 – 17.30 uur
19.00 – 21.30 uur

Kijk op deze pagina om je aan te melden door middel van het winkelkarretje en te betalen met Visa en PayPal.

Boeken in het Nederlands

De boeken op deze pagina zijn te koop in de STORE van More to Life. Dit is de uitgeverij van de boeken van Kim Michaels. Bij de boeken van Jurgen Foortjes staat een link.

Ik kan je ook van harte aanbevelen om een abonnement te nemen op de soundfiles van de dictaten van de geascendeerde meesters die op Ascended Master Light staan. De Nederlandse teksten kun je meelezen op deze site. Ze staan op volgorde van datum. De laatste tijd worden de dictaten vaak meteen in boeken gezet. Vandaar dat 2018 en 2019 van de sectie Ascended Master Light veel minder dictaten bevatten dan voorheen.

 *********

Vertaald door Jurgen Foortjes:

KOSMOLOGIE VAN HET KWAAD

Kosmology of Evil

Het kan worden besteld via deze link.

 

De oorsprong van het kwaad is al millennia lang een mysterie geweest voor verbluffende denkers, filosofen en theologen. Het ontbrak hen aan het kosmologisch perspectief, dat ons alleen gegeven kan worden door onze universele, spirituele leraren, de geascendeerde meesters.

Dit boek onthult met grote helderheid hoe het kwaad begon als een staat van bewustzijn die werd belichaamd door wezens die rebelleerden tegen de opwaartse beweging van de kosmos. Deze gevallen wezens of gevallen engelen raakten ervan overtuigd dat het hun taak was om het ongelijk van God te bewijzen door menselijke wezens te vernietigen of onder controle te houden.

Zonder de ondoordachte ‘logica’ van de gevallen wezens te begrijpen, wordt het onmogelijk om de monsterlijke voorbeelden van het kwaad dat we op deze planeet gezien hebben, van Hitler, Stalin en Mao tot seriemoordenaars, criminelen en psychopaten te verklaren.

Maar boven dat is het onmogelijk om te verklaren waarom sommigen beweren goed te doen, terwijl ze worden gedreven door een dubbele agenda. Je zult leren:

• Waarom het kwaad in staat is geweest om zich zolang voor ons te verbergen
• Waarom gevallen wezens geen enkele empathie of verwantschap voelen met menselijke wezens, maar ons zien als vee dat kan worden gemolken om hun energie
• Waarom gevallen wezens zo bezeten zijn om ons te vernietigen dat zij liever zichzelf vernietigen dan dat ze toegeven dat ze fout zitten
• Hoe gevallen wezens ons onder controle houden door middel van onze daden, emoties, gedachten en ons gevoel van identiteit
• De soorten van kwaadaardige machten in de vier niveaus van de materiële wereld
• Hoe we een ingebouwd veiligheidsmechanisme hebben dat ons kan helpen aan de invloeden van kwade krachten te ontsnappen
• Hoe je kun helpen het kwaad van de wereld te verwijderen

*********

 

Vertaald door Tineke van der Zee:

De meeste boeken in de serie ‘Het Pad naar Zelfmeesterschap‘ kun je als E-book kopen in de STORE.

*********

 

Vertaald door Jurgen Foortjes:

HET HELEN VAN MOEDER AARDE

Healing Mother Earth

Het kan worden besteld via deze link.

Voor elke leerling van spirituele leringen, zal dit boek een klassieker zijn. Het werpt een nieuw licht op een van de meest belangrijke onderwerpen van onze tijd, namelijk de relatie tussen menselijke wezens en de planeet waarop we leven. Het is een feit dat wij spirituele wezens zijn en ons bewustzijn is verbonden met de kwantumgolfvorm van de planeet zelf. Daarom zijn wij mede-scheppers van de werkelijkheid die wij in de samenleving en in het milieu tegenkomen.

Het boek verklaart de 144 niveaus van bewustzijn die op aarde mogelijk zijn en hoe elk probleem dat we in de samenleving zien veroorzaakt wordt door mensen die verstrikt zijn in een bepaald niveau van bewustzijn. Dit geeft een volledig nieuw beeld van de geschiedenis, inclusief de ‘onmenselijkheid van mensen naar mensen’. Je zult leren hoe spirituele mensen een belangrijke rol kunnen spelen in het verhogen van het collectieve bewustzijn, zodat bepaalde problemen eenvoudigweg kunnen worden getranscendeerd.

Het boek is een directe openbaring van de spirituele leraren van de mensheid, inclusief de Goddelijke Moeder, de Boeddha en de Chohans van elk van de spirituele stralen. De ego-vrije leraren leggen uit hoe elk van ons een rol kan spelen in het verhogen van het collectieve bewustzijn en het dichterbij brengen van de samenleving bij een Gouden Tijdperk. Dit zal ons helpen de huidige milieuproblemen te transcenderen door een nieuwe vorm van technologie te ontwikkelen die niet op dwang gebaseerd is. Het zal ook helpen alle andere problemen te transcenderen door het ware potentieel van onze geest te gaan begrijpen, namelijk dat de geest macht heeft over de materie. In feite is planeet aarde een laboratorium die bedoeld is om ons de ware macht van de geest te leren kennen.

*********

 

Vertaald door Tineke van der Zee:

MIJN LEVENS MET LUCIFER, SATAN, HITLER EN JEZUS

My Lives with Lucifer, Satan, Hitler and Jezus

Met een boeiend persoonlijk verhaal slaagt dit boek erin om alle paradigma’s waarop onze beschaving wordt gebouwd, te onderzoeken en tevens antwoord te geven op de grotere vragen van het leven met in de eerste plaats : “Waarom bestaat het kwaad op deze wereld?”

Ervaar het contrast tussen het leven op natuurlijke planeten (99% van de miljarden bewoonde planeten in ons universum) en onnatuurlijke planeten met oorlogen, armoede, lijden en dood. Kom te weten hoe de aarde een onnatuurlijke planeet is geworden en dat bepaalde levensstromen hier toen konden incarneren. Die ‘gevallen wezens’ voelen geen empathie met menselijke wezens, maar beschouwen ons enkel als een werktuig om experimenten op uit te voeren. Een aantal gevallen wezens hebben een episch doel, terwijl anderen zichzelf als kunstenaar beschouwen die ‘met het bloed van de mensheid schilderen’.

Volg de hoofdpersoon bij zijn schokkende eerste incarnatie op aarde, waarin hij wordt blootgesteld aan vreselijke martelingen en samenzweringen hem in een patroon hebben gedwongen waardoor hij wel op de gevallen wezens moest reageren. Volg hem op zijn lange en moeizame tocht omhoog, totdat hij het enige kon doen wat hem van de gevallen wezens bevrijdt.

Volg het lot van drie van de meest wrede en ongevoelige gevallen wezens en hoe dit op een complexe manier verband hield met de missie van Jezus. De hoofdpersoon geeft een verslag uit eerste hand van de levens van Jezus, waarin hij het verbazingwekkende proces beschrijft dat hem heeft gemaakt tot wie hij was en is. Lees over de ware missie van Jezus en hoe de gevallen wezens dat hebben verdoezeld. Ontdek dat 10.000 mensen hebben beloofd om de afgelopen 2000 jaar geïncarneerd te blijven om de ware boodschap van Jezus voor onze tijd te bewaren – en ontdek of jij ook tot die mensen behoort.

Als je dacht dat ‘De DaVinci Code’ een provocerend beeld op het leven van Jezus heeft gegeven, dan gaat dit boek nog veel verder en vernietigt het effectief de Geprogrammeerde Illusie over wat Normaal (GIN) is die de gevallen wezens hebben gewekt. Zij willen niet dat iemand het voorbeeld van Jezus volgt en op die manier ervoor zorgt dat de Duistere Meester wordt verwijderd, die een gevallen wezen is dat verantwoordelijk is voor de oorlogen in de 20e eeuw.

**********

 

Vertaald door Jurgen Foortjes:

PSYCHOLOGIE VAN HET KWAAD

Psychology of Evil

Het kan worden besteld via deze link.

*********

Dit inzichtelijke boek stelt de oorzaak van het kwaad vast als een psychologisch mechanisme dat we allemaal delen. Dit mechanisme maakt dat we het probleem ‘daarbuiten’ projecteren, wat betekent dat we de neiging hebben om andere de schuld te geven voor de oorsprong van kwaad en conflicten.

Door middel van voorbeelden uit het echte leven, legt de auteur uit waarom diegenen die conflicten veroorzaken, nooit in staat zullen zijn om het conflict te stoppen. Alleen mensen die bereid zijn om buiten de kaders te denken, zullen in staat zijn om een werkelijke bijdrage te leveren aan de verwijdering van het kwaad. Helaas trekken mensen met dit potentieel zich gewoonlijk uit het debat terug en dit is deel van de verklaring voor de duurzaamheid van het kwaad.

Veel mensen voelen zich machteloos om iets te doen tegen een probleem dat zo immens is als het kwaad. Dit boek legt uit dat we zijn opgevoed om ons machteloos te voelen en dat we deze programmering kunnen overwinnen door te erkennen wie we werkelijk zijn.
In dit versterkende boek leer je:

• Hoe niet-agressieve mensen een verschil kunnen maken
• Hoe elitarisme de sleutel is tot het begrijpen van de geschiedenis
• Hoe het gelokaliseerde zelf, het ego, de oorzaak is van het persoonlijke kwaad
• Hoe onze geest informatie uitfiltert en hoe dit mensen in staat stelt om kwaad te doen terwijl ze ervan overtuigd zijn het goede te doen
• Hoe zwart-wit denken een rol speelt in de meeste conflicten
• Hoe de meeste mensen vastzitten in een gemoedstoestand die hen ontvankelijk maakt voor het kwaad
• Hoe we onze ware identiteit als niet-lokaal, universeel, spiritueel wezen kunnen herwinnen

*********

 

Vertaald door Jurgen Foortjes:

HOE JE KUNT HELPEN DE WERELD TE VERANDEREN

How You Can Help Change the World

Het boek kan worden besteld via deze link.

 

HEB JIJ situaties ervaren, of gezien in de media waarbij je een diep verlangen had om ze te veranderen? Heb je het gevoel dat je op deze planeet bent om een positief verschil te maken? Heb je het gevoel dat je hier bent om te helpen om vrede te brengen en om oorlog en andere gruwelijkheden te verwijderen?

Dit is een serie boeken die je de middelen geven die jouw innerlijke verlangen om de wereld te veranderen zullen vervullen. Wanneer je eenmaal de werkelijke oorzaak van wereldgebeurtenissen begrijpt, zul je zien dat je het vermogen hebt om een doorslaggevend verschil te maken. Als genoeg mensen leren hoe ze de middelen die in deze boeken worden gegeven kunnen gebruiken, dan kunnen belangrijke wereldproblemen binnen een afzienbare toekomst worden verwijderd. Je zult leren:

  • De energetische oorzaak achter alle wereldgebeurtenissen
  • Waarom het aanroepen van spiritueel licht alles kan veranderen
  • Hoe je thuis spiritueel licht kunt aanroepen
  • Hoe je jouw levensplan kunt weten en vervullen
  • Hoe je de dynamiek achter wereldgebeurtenissen kunt veranderen
  • Hoe wij mensen de bevoegdheid maar niet de macht hebben
  • Hoe je kunt samenwerken met spirituele wezens die wel macht hebben
  • Hoe je mensen die aan verandering werken kunt ondersteunen

**********

 

Vertaald door Jurgen Foortjes:

HELP DE GEASCENDEERDE MEESTERS OORLOG TE STOPPEN

Help the Ascended Masters Stop War

Het boek kan worden besteld via deze link.

Een werkboek voor diegenen die werkelijk vrede willen brengen

Heb je het gevoel dat er lang genoeg oorlog op deze planeet is geweest, maar weet je niet wat je hier aan kunt doen? Dit boek legt uit dat wij mensen niet de macht hebben om oorlog te stoppen, maar dat onze universele, spirituele leraren, de geascendeerde meesters, wel die macht hebben. Wat zij niet hebben is de bevoegdheid, die zij alleen van ons kunnen krijgen. Door de leringen en de praktische handvatten in dit boek te gebruiken, kun je een persoonlijke bijdrage leveren in het overbrengen van de bevoegdheid aan de geascendeerde meesters om oorlog te stoppen.

De diepzinnige leringen in dit boek belichten de spirituele oorzaken van oorlog en leggen de verborgen krachten bloot die oorlog creëren en vasthouden, waarbij mensen als pionnen worden ingezet voor hun betekenisloze spelletjes. Door de middelen te gebruiken, help je de geascendeerde meesters om deze niet aflatende krachten achter oorlog te verwijderen, en dit is de sleutel tot ware vrede.

Dit boek werd gegeven als een directe openbaring van de geascendeerde meester Moeder Maria die het ambt van de Goddelijke Moeder voor alle mensen bekleedt. Zij zegt dat als genoeg mensen de middelen in dit boek gebruiken, de krachten van de oorlog binnen een afzienbare tijd kunnen worden verwijderd.

Zul jij een persoonlijke bijdrage leveren om oorlog tot een ding uit het verleden te maken?

**********

 

Vertaald door Tineke van der Zee:

DE KRACHT VAN HET ZELF

The Power of Self

Een inspirerend en inzicht gevende gids om je problemen op te lossen of jouw leven te veranderen door gebruik te maken van een creatieve kracht die jij al bezit: De Kracht van het Zelf. De sleutel om jouw creatieve kracht te ontsluiten, is het Zelf te leren kennen, inclusief de oorsprong en componenten van dat Zelf.

Zelfmeesterschap verwerven is al eonen lang een raadselachtige zoektocht voor de mensheid. Maar een aantal meesters hebben het raadsel opgelost en het pad naar verlichting helemaal afgelegd. De Kracht van het Zelf schetst de geheimen en principes die deze meesters over de menselijke geest hebben onderricht.

De auteur leidt en inspireert ons, en daardoor kun je gemakkelijk begrijpen hoe je dit oneindige potentieel van jouw ware Zelf kunt ontsluiten. Hij geeft ook praktische adviezen over hoe jij die aloude wijsheid in je dagelijkse leven kunt toepassen. De spirituele meesters bieden je een pad naar zelfmeesterschap, waardoor jij geleidelijk aan jouw reacties leert beheersen in situaties die wij dagelijks tegenkomen op de materiële wereld. In plaats van onbewust door het leven te gaan, kunnen wij de geest zuiveren van alle beperkingen tot wij het leven met een hogere vorm van bewustzijn tegemoet kunnen treden.

Het Pad naar Zelfmeesterschap is een proces waardoor wij langzaam aan onze geest zuiveren van alle beperkende ideeën, overtuigingen, paradigma’s en aannames die in de materiële wereld ontstaan. Wij gooien steeds meer dingen weg die onze waarneming kleuren en op een dag zien wij dat het licht onze geest ingaat zonder dat het nog op enige manier wordt gekleurd. De ware sleutel om de kracht van het zelf te ontsluiten, is niet dat je een of andere toverformule in handen krijgt die het licht tot iets dwingt.

**********

 

Vertaald door Tineke van der Zee:

DE MYSTIEKE INITIATIES VAN WIJSHEID

The Mystical Initiations of Wisdom

De boeken uit de serie Het Pad naar Zelfmeesterschap presenteren een reeks mystieke en praktische initiaties om je bewustzijn te verhogen en je creatieve talenten te leren gebruiken. Elk boek presenteert de initiaties van een van de zeven spirituele stralen. Alles in het materiële universum wordt uit de energie van de zeven stralen geschapen. Jij kunt jouw creativiteit vergroten en het leven manifesteren dat jij wilt als je de creatieve energie van die stralen meester bent.

In dit boek staan de zeven initiaties van de Tweede Straal van Wijsheid en Verlichting. Elke lering gaat vergezeld van een praktische oefening die je helpt om de creatieve energie van de Tweede Straal op te roepen en er richting aan te geven. Hierdoor kun je de les integreren, jouw bewustzijn veranderen en praktische veranderingen in je leven doorvoeren. Master Lanto leert je:

Om wijsheid niet meer als wapen te gebruiken

Hoe je kunt vermijden dat je gevangen komt te zitten in wijsheid

Hoe je verstandig liefhebt

Hoe je de zoektocht naar de allerhoogste wijsheid overwint

Hoe jij jezelf kunt helen als jij valse wijsheid opgeeft

Hoe jij de vrede kunt vinden die waardeoordelen ontstijgt

Hoe jij zo vrij kunt worden dat jij jouw innerlijke wijsheid tot uitdrukking kunt brengen

**********

 

Vertaald door Tineke van der Zee:

DE MYSTIEKE INITIATIES VAN INTENTIE

The Mystical Initiations of Intention

De boeken uit de serie Het Pad naar Zelfmeesterschap presenteren een reeks mystieke en praktische initiaties om je bewustzijn te verhogen en je creatieve talenten te leren gebruiken. Elk boek presenteert de initiaties van een van de zeven spirituele stralen. Alles in het materiële universum wordt uit de energie van de zeven stralen geschapen. Jij kunt jouw creativiteit vergroten en het leven manifesteren dat jij wilt als je de creatieve energie van die stralen meester bent.

In dit boek staan de zeven initiaties van de Vierde Staal van Zuiverheid. Er staan diepgaande leringen in over hoe jij je intenties van angst naar liefde kunt verheffen. Dit helpt je te ontsnappen aan de tredmolen om te handelen volgens voorgeprogrammeerde intenties die gebrek proberen te compenseren. In plaats daarvan kun je achter jouw hogere intenties komen en ontdekken waarom je bent geïncarneerd. Je leert:

Hoe jij je intentie kunt verheffen boven machtsmisbruik

Hoe je aan intellectuele intenties kunt ontsnappen

Hoe je aan op angst gebaseerde reacties kunt ontkomen

Hoe je jouw oorspronkelijke motivatie kunt ontdekken

Hoe jij je hoogste creatieve intentie kunt zien

Hoe je het leven kunt dienen en tegelijkertijd je innerlijke vrede behouden

Hoe jij je hoogste intenties kunt manifesteren

**********

 

Vertaald door Tineke van der Zee:

DE KOANS VAN JEZUS

The Jesus Koans

Al je wensen, al je verlangens naar de dingen van de wereld zijn vervangers voor het echte, innerlijke verlangen van je ziel – het verlangen naar vrede. Bij alles wat je vindt, vind vrede! Als er geen vrede in je ziel heerst, is er iets wat je nog niet opgegeven hebt.

Dit boekje bevat meer dan 475 pittige koans die je hart zullen openen, je geest uitdagen, je ziel laten glimlachen, je geest verfrissen en je nieuwe waardering geven voor de geheime wijsheid van Jezus.

Een paar koans:

Ik ben bij je, altijd.
Welk deel van ‘altijd’ begrijp je niet?

Uw zonden zijn u vergeven.
Helaas beschouwen veel mensen
dit als een blanco cheque.

Wetenschappers zeggen dat toevallige gebeurtenissen
een ordelijk universum hebben opgeleverd.
Hoe groot is de kans
dat zoiets gebeurt?

Heb je naaste lief als jezelf.
Zorg er dan eerst maar voor dat je van jezelf houdt!

Er is maar één ware religie.
Dat is de religie van onvoorwaardelijke liefde.
Laat de rest maar zitten!

Ik en mijn Vader zijn één.
Kom er ook bij!

**********

 

Vertaald door Bert Menninga:

DE CHRISTUS IS IN JE GEBOREN

The Christ Is Born In You

Veronderstel dat je huidige overtuigingen over Jezus onvolledig zouden zijn – zou je dat willen weten?

Geloof jij dat Jezus naar de Hemel gegaan is? Als dat zo is dan moet hij nu als een geestelijk wezen in leven zijn en aan alle menselijke beperkingen ontstegen zijn. Daarom kan Jezus ons gemakkelijk iets doorgeven – de enige vraag is of wij bereid zijn te luisteren naar wat hij te zeggen heeft.

Toen Jezus tweeduizend jaar geleden op aarde was, verwierpen veel mensen zijn leringen omdat ze niet bereid waren buiten het denkkader van hun orthodoxe leerstellingen en menselijke verwachtingen te kijken. Zullen de godsdienstige mensen van vandaag, in het bijzonder Christenen, bereid zijn te luisteren naar wat Jezus in deze tijd te zeggen heeft?

In dit unieke boek spreekt Jezus door een menselijke boodschapper en geeft een nieuwe geestelijke leer die even transformerend is als zijn oorspronkelijke leer. Hij laat de uitdagingen zien waar geestelijke mensen vandaag de dag voor staan en hoe je zijn innerlijke leringen kunt gebruiken om ‘die geest in je te laten zijn, die ook in Christus Jezus was.’

Indien je door het orthodoxe Christendom bent teleurgesteld of voelt dat Jezus in deze moderne tijd is achterhaald zal dit boek je de werkelijke Jezus laten zien. In werkelijkheid is Jezus geen idool om te aanbidden maar een voorbeeld om te volgen. Mocht je voelen dat er iets mist aan je geestelijke leven, dan zul je het in dit boek vinden.

**********

CONFERENTIES IN 2020

Vanwege de afgekondigde maatregelen door de regering kan de conferentie in Nederland definitief niet doorgaan. Iedereen die zich heeft aangemeld, krijgt bericht hierover.

 

Indien mogelijk volgen er dit jaar nog conferenties in:

Kazachstan 21-25 juni 2020. Kijk op Kims site voor informatie

Washington D.C. in september 2020: meer informatie. Deze conferentie is uitgesteld tot volgend jaar.

Estland in november/december 2020: gegevens volgen later en ook op de site van Kim.

 

De Wereldwake van Moeder Maria

 

Het Programma van de Wake

Wake om oorlog te stoppen

Op grond van het dictaat van Gautama Boeddha met nieuwjaar zullen we een wake doen door de invocaties uit het boek ‘Help de geascendeerde meesters om oorlog te stoppen’ gebruiken.

Deze wake begint op de laatste zondag van januari en gaat tot nader aankondiging door op de laatste zondag van iedere maand.

Als je het boek niet hebt, kun je de invocaties (in het Engelshier downloaden.

De Nederlandse invocaties staan nu allemaal  hier. De invocaties bestaan uit affirmaties en vier decreten, dus ze zijn niet zo heel erg lang. We zouden elke dag ook een invocatie uit de serie op kunnen zeggen tot aan de conferentie toe. Dit neemt niet erg veel tijd in beslag.

We hopen dat je helpt om de wake te verspreiden door mensen die jij kent, ervan op de hoogte te brengen dat zij ook kunnen meedoen.

Nieuwe Vertalingen en Info

Er is nog een invocatie bijgekomen. Kim vraagt of je deze invocatie afwisselt met de andere invocatie. Dus elke dag afwisselen tot aan het webinar of je kunt ze natuurlijk ook allebei doen als je daar tijd voor hebt.

Dit zijn ze:

WIN39: Invocatie om het Uitbuiten van Vrouwen te stoppen

WIN40: Invocatie voor het spiritueel Ontwaken van Vrouwen

Kim heeft vanmorgen een nieuwe invocatie gepost. Hij wil graag dat iedereen die tot aan het webinar dagelijks opzegt.

-o-o-o-o-o-

Vragen voor het Webinar

Ik heb Kim aangeboden om vragen te vertalen van mensen die het moeilijk vinden om in het Engels vragen te stellen. Hij heeft daarin toegestemd. Iedereen mag vragen stellen. Het plan is dat ik hem de vragen toestuur voor het Webinar begint en hij die dan zal beantwoorden tijdens de Questions & Answers sessies. Dit antwoord komt natuurlijk wel in het Engels, maar als ze later op zijn site komen te staan, kan ik ze weer vertalen. Dus als je met een vraag zit, maar niet weet hoe je dat moet aanpakken, dan wil ik hem voor je vertalen en opsturen. Denk er wel aan dat het geen persoonlijke vragen mogen zijn, maar vragen van algemene aard.

Mijn e-mailadres is: tinekevanderzee@gmail.com

 

WEBINAR IN PLAATS VAN CONFERENTIE

Hier kun je de informatie over het webinar vinden die de conferentie in Nederland vervangt. We hopen dat zoveel mogelijk mensen meedoen, zodat we een goede start kunnen maken met dit heel belangrijke onderwerp.

 

WIN38: Invocatie aan Astrea om Coronavirussen te verteren. We zeggen deze invocatie gezamenlijk op om vier uur (16.00) of om half negen (20.30 uur). In het Engels kun je hem hier doen.

-o-o-o-o-o-

Doe je zondag  31 mei ook mee met de wake?

Wake om oorlog te stoppen

Op grond van het dictaat van Gautama Boeddha met nieuwjaar zullen we een wake doen door de invocaties uit het boek ‘Help de geascendeerde meesters om oorlog te stoppen’ gebruiken.

Deze wake begint op de laatste zondag van januari en gaat tot nader aankondiging door op de laatste zondag van iedere maand.

Als je het boek niet hebt, kun je de invocaties (in het Engelshier downloaden.

De Nederlandse invocaties staan nu allemaal  hier. De invocaties bestaan uit affirmaties en vier decreten, dus ze zijn niet zo heel erg lang. We zouden elke dag ook een invocatie uit de serie op kunnen zeggen tot aan de conferentie toe. Dit neemt niet erg veel tijd in beslag.

-o-o-o-o-o-

De Nederlandstalige Site

Deze site is zogoed als een kopie van de artikelen op de Engelstalige sites van Kim Michaels die dient als boodschapper van de Geascendeerde Meesters.

Op de pagina Nieuwe Vertalingen en Info komen ook de nieuwe mededelingen te staan.

Op alle teksten van deze site zit copyright. Je kunt privé wel iets uitprinten, zoals een invocatie of een decreet, maar je mag die verder niet naar willekeur verspreiden, tenzij dit zowel op de Engelse als Nederlandse site uitdrukkelijk wordt vermeld.

Als je iets wilt zoeken, wordt dat hier kort uitgelegd.

Als je wilt weten hoe je lid kunt worden, kun je op de site Ascended Masters Light onder Subscribe lezen hoe je dat moet doen. Ik heb die tekst vertaald en die staat hier.

Je kunt Kim bereiken via kimmichaelsdk@gmail.com

Wil je iets doneren, klik dan hier.

Nederland:

Als je vragen hebt over de Nederlandse website, mail dan naar:

tinekevanderzee@gmail.com. Telefoon: 06 27 43 15 28

Ik wens je heel veel plezier met deze site. Zelf krijg ik nog steeds nieuwe inzichten wanneer ik met vertalingen bezig ben en op de website kom, dus kom ook vaak terug. Je helpt dan tevens mee om het bewustzijn van de mensen collectief te verhogen.